Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Andre faktorer

Faktorer som blant annet smerte og kløe, kosthold, røyk og alkohol, trening og søvn spiller en rolle ved kronisk håndeksem.

Hjelpemidler

For en del pasienter med håndeksem kan eksemet bli verre når de har kontakt med fukt over tid, kjemikalier og for eksempel sitrusfrukter. Bomullshansker kan hjelpe ved håndeksem og forhindre at man klorer seg i søvne.

Smerter og kløe

For mange med håndeksem er kløen svært ubehagelig. Kløen gjør det naturlig å klore seg, særlig om natten. Det er imidlertid viktig å unngå å klø seg så mye som mulig. Når man klorer opp huden irriteres nervebaner som gjør at det klør enda mer og utslettet blir enda mer hissig. Huden skades også, noe som gir økt risiko for bakterieinfeksjoner.

Arbeid

Enkelte yrkesgrupper bruker hendene i større grad enn andre og kan også bli eksponert for kjemikalier og andre irriterende stoffer. Det kan være greit å tenke på ved utdanningsvalg, siden arbeidssituasjonen kan føre til forverring av eksemet, sykmelding og behov for å bytte yrkeskarriere.

Les mer om håndeksem og yrkesmedisin her [Link til yrkesmedisin].

Kosthold

Det er viktig å være oppmerksom på hvilke matvarer som provoserer fram eksemutslettet. Unngå sitrusfrukter som appelsin og sitron, da saften virker irriterende.

Noen kan ha allergi mot matvarer. En allergiutredning må ligge til grunn for å ekskludere matvarer fra kostholdet. Særlig når det gjelder barn er det essensielt å finne gode erstatninger for næringsstoffene, siden kostholdet er svært viktig for barnets utvikling.

Røyk og alkohol

I tillegg til at røyking i seg selv er helseskadelig på mange områder irriterer kjemikaliene i røyken huden og kan være svært ugunstig for eksemet. For mye alkohol er stressende for kroppen og kan forverre eksemet. Husk å drikke mye vann ved inntak av alkohol.

Trening

Varme og svette irriterer huden. Ved trening i perioder når eksemet er aktivt, kan man kanskje senke intensiteten, slik at man ikke blir så varm. Løst sittende treningsklær vil også minske irritasjonen. Det er viktig å huske å smøre seg etter dusjing.

Søvn

For mange med håndeksem er kløen svært ubehagelig. Det er naturlig å klore seg særlig om natten. Det er imidlertid viktig å unngå å klø seg så mye som mulig. Når huden klores opp irriteres nervebaner i huden som gjør at det klør enda mer og utslettet blir enda mer hissig. Huden skades slik at det blir lettere for bakterier å infisere huden.

Det er lurt å oppbevare fuktighetskremen i kjøleskapet, slik at den kjøler ned huden ved smøring om kvelden. Dette er lurt å gjøre noe tid før sengetid, slik kremen får tid til å virke.

Sex og relasjoner

Har man utslett kan det være utfordrende å være i intime situasjoner uten klær, kanskje særlig de første gangene. Da kan det være greit å minne seg selv på at man nok selv er mye mer opptatt av eksemet enn det andre er. Hvis noen liker en person godt, vil de ikke bry seg om at han eller hun har utslett.

Å være åpen om hvordan en kronisk sykdom påvirker livet vil ofte bringe en nærmere andre mennesker man har en relasjon til.

Stresshåndtering

Ved stress belastes kroppen på en måte som kan føre til at eksemet blusser opp. Samtidig kan utslettet, kløen og den dårlige nattesøvnen skape stress, som igjen kan forverre eksemet. Når man blir bevisst hvordan stresset påvirker sykdommen, vil man også bli motivert til å håndtere stresset bedre.

Det finnes mange gode teknikker for stresshåndtering. Snakk med noen i samme situasjon, behandlende lege eller helsesøster.

Psykiske utfordringer

Å ha håndeksem kan påvirke livskvaliteten og den mentale helsen i større eller mindre grad. Å skaffe seg kunnskap og innsikt gjør det lettere å håndtere den psykiske belastningen det kan være å ha en kronisk sykdom. Da er det også enklere å være åpen om sykdommen og be om støtte fra omgivelsene.

I tillegg til familie og venner finnes det alltid mulighet til å søke profesjonell hjelp til å håndtere de psykiske sidene av en kronisk hudsykdom.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram