Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Forskning på HS har økt de siste årene.

Frem til 2006 – 2007 ble det årlig publisert ca 20 til 30 vitenskapelige artikler om HS. De siste årene har det økt til ca 200 per år.

Ny forskning på HS og arbeidsliv

Hudlidelsen debuterer vanligvis i begynnelsen av 20-årene når HS pasienter starter deres karrierer og arbeidsliv. Derfor er det veldig viktig å prøve å finne ut hvordan HS påvirker arbeidsliv og arbeidsevner til HS pasienter.

I desember 2019 ble det publisert en artikkel som fastslår at HS medfører arbeidstap, arbeidsuførhet, høyere indirekte kostander og reduserte arbeidsinntekter.

Studien viste at økt arbeidsinntekt for HS-pasienter var betydelig redusert sammenlignet med kontrollgruppen, og de hadde mye større risiko for å falle tidlig ut av arbeidslivet. De med HS har høyere risiko for arbeidsledighet og var sykemeldt i flere dager enn kontrollgruppen.

Studien konkluderer med at tidlig diagnostisering og vurdering kan være avgjørende for hvordan HS-pasienten vil fungere i arbeidslivet. 

Tzellos T, Yang H, Mu F, Calimlim B, Signorovitch J. Impact of hidradenitis suppurativa on work loss, indirect costs and income. Br J Dermatol 2019;181(1):147-154

Psykisk helse og samliv

Det forskes også på psyke og samliv hos HS-pasienter. Se studiene nedenfor for mer informasjon.

https://www.researchgate.net/publication/312076116_Quality_of_Life_and_Psychosocial_Implications_in_Patients_with_Hidradenitis_Suppurativa
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28942360

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27534591

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819713

 

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram