Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Psoriasis- og eksemforbundet har et eget utvalg som jobber for å bedre situasjonen for personer med den kroniske hudsykdommen hidradenitis suppurativa (HS).

I 2015 besluttet Landsmøtet å utvide primærdiagnosegruppene til forbundet med kronisk spontan urtikaria (elveblest) og hidradenitis suppurativa (HS). Dette er alvorlige hudsykdommer som på mange måter kan påvirke den fysiske og psykiske livskvaliteten til personene som rammes.

Utvalget arbeider aktivt for å bedre informasjonen og medlemstilbudet ut mot personer med HS. Fokuset er å øke kunnskapen rundt utfordringer ved å leve med sykdommen, utvikle informasjonsmateriell og legge til rette for fysiske og digitale møteplasser for denne pasientgruppen. 

HS-utvalget administrerer også Facebook-gruppen Hidradenitis Suppurativa Norge med over 1000 medlemmer.

Medlemmer i HS-utvalget 2018-2021:

Geir Karlsen - leder - tlf 90 23 93 47 / geir.karlsen@pefnorge.no
Kristin Windahl
Ruby Hagemann Myhren
Kristine Midtsæter
Mona Grorud Sørensen

Støtt HS-utvalget og bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet

 

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram