Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Hidrosadenitt eller hidradenitis suppurativa (HS) er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom.

Hidradenitis suppurativa (HS) er en kronisk, inflammatorisk og immunologisk hudsykdom som debuterer etter puberteten. 

Den er karakterisert ved smertefulle dype follikulære noduli, abscesser, fistler og arrdannelse, hovedsakelig i intertriginøse områder (mest følsomme steder), som under armene, lysker, baken, innsiden av lårene og under brystene. Dette er de vanligste områdene å få utbrudd på, men kan også forekomme andre steder på kroppen hvor man har hår.

Utbredelse

HS er en tabubelagt sykdom som fører til store smerter og sosiale utfordringer. Mange som får HS skjønner ikke hva som feiler dem, og de kjenner ofte på skam og er frustrasjon.

Omtrent 1 % av befolkningen har HS, men en studie viser at så mange som 1,7 % av befolkningen kan være rammet. Det antas at det er en del mørketall blant annet på grunn av at det er for lav kunnskap om HS både hos helsepersonell og befolkningen generelt.

Årsak

Årsaken til sykdommen har sannsynligvis mange faktorer. Både immunologiske, hormonelle, genetiske og andre faktorer spiller inn.

Hos mange oppstår sykdommen selv om ingen i slekten har den. Miljøfaktorer har også vist å spille en rolle, både røyking, overvekt og stress kan være negativt for sykdomsforløpet.

Diagnostisering

I gjennomsnitt går det sju til åtte år fra den første byllen dukker opp til sykdommen blir diagnostisert. Diagnosen stilles vanligvis ved undersøkelse av lege eller hudlege.

Det finnes ingen spesifikk test som kan bekrefte eller avkrefte sykdommen. Det kan være utfordrende å få stilt diagnosen på et tidlig tidspunkt, og den blir ofte feildiagnostisert.

HS er mest vanlig fra puberteten og opp til rundt 40-årsalderen, men det finnes også mange eldre mennesker som har HS.

Diagnosen stilles på bakgrunn av:

  • Pasientens sykehistorie
  • Kliniske symptomer på utbrudd på typiske steder med stadig tilbakefall

Alvorlighetsgrad

Hvor hardt man er rammet av HS, varierer fra person til person. Leger bruker klassifikasjonssystemet utviklet av Hurley med tre alvorlighetsgrader:

Stadium 1
Mild: ømme og dype 0,5 til 2 cm store byller i huden som ofte utvikler seg til abscesser. Ingen arrdannelse eller fistelganger.

Stadium 2
Moderat: gjentagende byller, abscesser og ganger i huden (fistler) med sekresjon av væske og verk (puss). Arrdannelse er vanlig.

Stadium 3:
Alvorlig: omfattende betennelse i fettvevet. Flere dype verkebyller og hudganger (fistler) med uttalt arrdannelse.
 

 

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram