Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Leve med kronisk urtikaria

Flere studier viser at kronisk urtikaria kan gi nedsatt livskvalitet,

Mange med kronisk urtikaria opplever økt sykefravær, enten det gjelder arbeid, studier og skolegang. Reduksjonen i livskvalitet kan sammenlignes med å ha kronisk hjertesykdom. Det er langt fra uvanlig at folk med urtikaria er sykemeldt, på arbeidsavklaring eller er uføretrygdet.

Omtrent 42 % av elveblestpasienter opplever kløe som det mest problematiske symptomet. Det fører til ubehag på dagtid og påvirker søvn nattestid. Hele 92% av pasientene oppgir at de får påvirket sin søvn på grunn av kløe. I tillegg til at man kan oppleve utslettet plagsomt ved at det brenner, svir og klør, så kan det også være synlig og føles skjemmende.

Uforutsigbart

Langtidsutsiktene med urtikaria er uforutsigbare. De fleste som rammes av akutt urtikaria opplever kun denne ene episoden, eller kanskje et par episoder i løpet av livet. Men akutt urtikaria kan også gå over i en kronisk form. De fleste tilfellene av kronisk urtikaria forsvinner innen seks måneder, men hos andre kan sykdommen vare betydelig lenger.

Ta kontakt med legen din for råd og behandling dersom du mener du har symptomer på akutt eller kronisk urtikaria.

I tillegg til de åpenbare plagene med kløe og utslett er det mange andre aspekter som også bidrar til å skape frustrasjon hos pasienter som har urtikaria. Det oppleves ofte utilfredsstillende at det kan være vanskelig å identifisere en klar årsak eller angi hvor lenge sykdommen vil vare, og ikke minst at det er vanskelig å finne en behandling som effektivt kontrollerer symptomene.

Redusert livskvalitet

Uforutsigbarhet om når utbruddene kommer, kan føre til at mange vegrer seg for å delta i sosiale aktiviteter. Redusert søvnkvalitet kan redusere prestasjonen på jobb eller skole, og i ytterste fall kan det føre til at noen faller ut av skole- eller arbeidsliv.

Sammenliknet med pasienter med andre hudsykdommer, er det vist at pasienter med spontan urtikaria er blant dem med sterkest redusert livskvalitet.

Foto: Istock

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram