Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

«Lysbehandling er et viktig behandlingstilbud for flere kategorier hudpasienter. For at dette tilbudet skal bli reelt for hudpasienter i hele landet trengs noen flere lysbehandlingsenheter». Sitat: Stortingets Helse- og omsorgskomite.

Illustrasjon: Scan Med

I Helse- og omsorgskomiteens felles kommentar til forslag til Statsbudsjett for 2012 stod det:

«Lysbehandling for psoriatikere: Komiteen vil vise til at lysbehandling er et viktig behandlingstilbud for flere kategorier hudpasienter. For at dette tilbudet skal bli reelt for hudpasienter i hele landet, trengs noen flere lysbehandlingsenheter. Norsk Psoriasisforbund har anslått at behovet vil være langt på vei dekket med ti nye enheter. Komiteen vil peke på at det vil ligge godt til rette for å etablere slike enheter i de distriktsmedisinske sentrene, som nå kommer med samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten».

Lysbehandling er et viktig behandlingstilbud for flere kategorier hudpasienter, spesielt personer med psoriasis og atopisk eksem. Psoriasis- og eksemforbundet anser det som viktig at lysbehandlingstilbudet utbygges bedre i distrikts-Norge, slik at lysbehandling blir et reelt tilbud for alle hudpasienter i hele landet. I dag er for mange avskåret fra denne behandlingsformen, fordi avstanden til en lysbehandlingsenhet er for stor.

Psoriasis- og eksemforbundet er skuffet over at helse- og omsorgskomiteens uttalelse ikke er fulgt opp i form av en bevilgning til videre utbygging av lokale lysbehandlingsenheter i forslagene til Statsbudsjett i perioden 2012-2015. Det ble bevilget ca. 2 millioner i budsjettet for 2008 og ca. 3 millioner i budsjettet for 2009 til utbygging av lysbehandlingsenheter. PEF arbeider aktivt for og forventer at dette følges opp i fremtidige budsjetter.

Psoriasis- og eksemforbundet vil kjempe for at det etableres ti nye lysbehandlingsenheter i løpet av de tre neste årene. Forbundets målsetting er at ingen skal måtte kjøre mer enn en time, eller ca. 50 km til en lysbehandlingsenhet. Befolkningsgrunnlaget per enhet bør være minimum ca. 15 000 innbyggere.

I de distrikter hvor befolkningstettheten ikke forsvarer etablering av en lysbehandlingsenhet, må det etableres ordninger slik at hjelpemiddelsentralen kan formidle lysbehandlingsutstyr til hjemmebruk. Etablering av lokale lysbehandlingsenheter bør generelt være en integrert del av gjennomføringen av samhandlingsreformen, som trådte i kraft i 1. januar 2012.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram