Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Behandlingsreise 2015?

23.10.2014

Fristen for å søke klimabehandling for barn og ungdom med psoriasis er 1. desember 2014 for barnegruppen (opp til 15 år) og 15. JANUAR (obs. Ny frist) 2015 for ungdomsgruppen (15-19år). Behandlingstidspunktet i 2015 er 18.02-11.03 for barnegruppen og 14.03-04.04 for ungdomsgruppen.

Hva er Klimabehandling?
Klimabehandling/behandlingsreiser tilbys av Seksjon for behandlingsreiser, Rikshospitalet, og er del av det offentlige behandlingstilbudet. Opplegget utføres på Valle Marina, Grand Canaria.

Klimabehandlingen har tre hovedmål med behandlingstilbudet. Disse er;
- Øke mestring av det sosiale samspillet med jevnaldrende
- Øke mestring av fysisk aktivitet
- Økt innsikt i egen kunnskap

Hovedkomponentene ved behandlingstilbudet er i grove trekk
1. Soling og bading
2. Fysisk aktivitet
3. Undervisning om mestring og sykdommen
4. Ro og hvile

Deltakerne vil lære mer om sykdommen, om mat/kosthold og om å være i aktivitet. De vil også møte andre i samme situasjon som dem selv og utveksle erfaringer. Behandlingen legger opp til et alternativt undervisningsopplegg for at deltakerne ikke skal gå glipp av nyttig skolegang. Ledsager vil få økt innsikt i diagnosen og trygghet i rollen som omsorgsperson. Det er fokus på opplæring i diagnosen, ulike medisiner og behandling.

På barnegruppen gjør vi oppmerksom på at to barn og to voksne (ledsagere) må dele en leilighet. Leilighetene på Valle Marina har to soverom, felles bad og oppholdsrom/kjøkken. 

Hvorfor delta?
Mange hudpasienter opplever en fysisk bedring av sol og saltvann. Like viktig som fysisk bedring er kunnskapen om hvordan leve bedre med diagnosen, samt opplevelse av mestring, fellesskap og erfaringsutveksling med andre i samme livssituasjon. Dette er behandlingens hovedfokus for å nå målet om å tilby en helhetlig og helsefremmende behandling som kan gi grunnlag for økt livskvalitet. For mange er dette med på å gjøre hverdagen litt lettere etter hjemkomst. Man har blitt bedre i huden, stresset ned, fått ny kunnskap og nye venner med full forståelse for utfordringene knyttet til diagnosen.

Mange psoriatikere oppnår meget gode resultat av å delta på klimabehandlingen, men behandlingen anbefales ikke å kombinere med biologiske legemidler eller ciklosporin. Det er viktig at deltakerne rådfører med legen om pågående behandling skal videreføres i samme intensitet under behandlingen.

Anbefaler å søke
Dersom du eller barnet ditt har psoriasis anbefaler PEF-ung deg å søke, uavhengig av hvor mange ulike typer behandling dere har prøvd.  Ved utvelgelse vil rikshospitalet ta stilling til din PASI (hvor hardt du er angrepet), men også til om du/dere har deltatt før og om du/dere har behov for fellesskapet og kunnskapen behandlingen tilbyr. En som ikke har deltatt på tilbudet før, kan derfor tildeles plass selv med lavere PASI enn en som har mottatt klimabehandling tidligere år.

Flere av medlemmene våre påpeker hvor viktig behandlingen har vært og er for dem. Følelsen av å bli forstått og få kunnskap om diagnosen har gitt dem evnen til å ta makt over egen sykdom og hverdagen.

Hvordan søke
For å søke tar du med søknadsskjema til legen og fyller det ut sammen. Skjema kan fylles ut av fastlegen og behøver ikke fylles ut av en hudlegen. PEF-ung vet at ventetiden for konsultasjon hos hudleger er lang, og vi har fått tilbakemelding om at det kan være vanskelig å få gehør for å søke ordningen hos legen. Det er derfor viktig å ha tenkt gjennom hvorfor man vil delta, og ta med søknadsskjema til legekonsultasjonen. Husk at det til syvende og sist er et fagutvalg på rikshospitalet som vurderer søknadene og velger ut hvem som får delta på tilbudet.

Besøk «Seksjon for behandlingsreiser» for mer informasjon og søknadsskjema. Her finner du også mer inngående informasjon om behandlingstilbudet.

Kostnad?
For barn og ungdom er behandlingstilbudet gratis. Ledsager må betale en symbolsk sum på i underkant av 2.200 kroner (prisen er hentet fra Behandlingsreisers hjemmeside den 22.10.2014)  

Foreldre i jobb?
Behandlingen av barnegruppen gjennomføres 18.02-11.03.2015. Mange foreldre er i full jobb, og barnet eller ungdommen er opptatt med barnehage eller skole. Man har kanskje ikke muligheten til å bruke tre ferieuker på å være ledsager, og ønsker ikke at barnet skal miste skolegang. Det er derfor nyttig å vite at behandlingstilbudet er å anse som en innleggelse ved sykehus, og barnet/ungdommen har derfor rett på fri fra barnehage eller skolen. Det gjennomføres også et alternativt skoleopplegg for deltakerne. Som omsorgsperson har du rett på fri fra arbeidsgiver til å være ledsager. Folketrygdloven § 9 -13 gir rett til opplæringspenger i inntil to uker for yrkesaktive foresatte som har omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Utover to uker med opplæringspenger må du evt. benytte din rett til utvidet antall stønadsdager med omsorgspenger (sykt -barn dager). Som forsørger for et kronisk sykt barn, jf. folketrygdloven §§ 9-5 og 9-6, kan du søke om utvidet rett til dette. Trenger du flere stønadsdager utover ovennevnte må dette godkjennes av NAV lokalt etter søknad fra barnets fastlege/spesialist i forkant av behandlingen. Søknadsskjemaer og henvendelser stilles til ditt lokale NAV-kontor. Det er viktig å vite at behandlingen tillater ikke ledsagerbytte i løpet av oppholdet. Ledsagerbytte etter tildeling av tur i behandlingsreiser godkjennes kun i spesielle tilfeller.

Søknadsskjema finner du HER. Frist; 1.des 2014 for barnegruppen og 1. feb 2015 for ungdomsgruppen.
Les mer om behandlingstilbudet på Seksjon for Behandlingsreisers hjemmeside.
Mer om uttakskriterine finner du her.
Organisasjonssekretærens "Reisebrev fra Valle Marina" kan du lese på denne linken.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram