Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Bekymringer i nord

14.04.2023

PEF Nordland er bekymret for de lange ventelistene for konsultasjon hos hudleger, som blir stadig lengre.

Bilde: Bekymringer i nord

Fylkeslaget Psoriasis- og eksemforbundet Nordland mener dette er en utvikling som har pågått i mange år og er urolig og sterkt bekymret. 

På årsmøtet til PEF Nordland i Bodø 25. mars vedtok fylkeslaget å sende en bekymringsmelding til Helse Nord om situasjonen.

«PEF Nordland henstiller til Helse Nord om å ta de nødvendige grep for å stoppe og reversere denne utviklingen», skriver Jan Martin Pettersenstyret, sekretær i PEF Nordland i bekymringsmeldingen.

PEF Nordland foreslår utdanning av nye hudspesialister som ett av flere mulige tiltak i denne for å redusere ventelisten

Fylkeslaget ber også om at saken settes på dagsordenen i neste styremøte i Helse Nord og ser frem til å få svar.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram