Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Helseforskjeller mellom kjønn

08.03.2023

– Vi vet at kvinner og menn har ulik biologi, de lever ulike liv, og de rammes ulikt av sykdom, sier leder Christine Meyer i Kvinnehelseutvalget.

Bilde: Helseforskjeller mellom kjønn

Regjeringens kvinnehelseutvalg presenterte 2. mars rapporten (NOU): Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse.

Utvalget understreker at hvis vi overser forskjellen mellom kjønn i helsespørsmål, går det utover helse- og omsorgstjenestene. 

– Vi vet at kvinner og menn har ulik biologi, de lever ulike liv, og de rammes ulikt av sykdom. Dette perspektivet mener utvalget må ligge til grunn for å sikre gode helsetjenester for alle, uavhengig av kjønn. Når vi overser den store forskjellen, lykkes vi ikke med å sikre helse- og omsorgstjenester av god kvalitet for alle, uttaler utvalgsleder Christine Meyer.

Her kan du lese hele rapporten.

– Forskjell også i hud- og leddsykdommer

– Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) ønsker å markere nettopp kvinnehelse på Kvinnedagen. Slike forskjeller er det viktig at både pasienter og helsepersonell har kunnskap om, slik at alle, både kvinner og menn, får best mulig helsetjenester for akkurat seg, sier generalsekretær Mari Øvergaard.

Hun påpeker at vi vet at det er forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hud- og leddsykdom og hvordan den påvirker den enkelte, både fysisk og psykisk.

– For eksempel påvirker psoriasisartritt oftere flere ledd samtidig hos kvinner, enn hos menn, sier generalsekretæren.

Hun viser til en artikkel på nettsiden til Den internasjonale psoriasisorganisasjonen IFPA

Større negativ psykisk påvirkning

Kvinner rapporterer også om en større negativ psykisk påvirkning som følge av hudsykdom, sammenliknet med menn.

Her kan du lese mer om det

Vi vet også at hudsykdommen hidradenitis suppurativa (HS) i større grad rammer kvinner enn menn.

Dette viser blant annet en medisinsk artikkel på https://jamanetwork.com/

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram