Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Ny behandling for alvorlig eksem

21.03.2024

Beslutningsforum for nye metoder er et offentlig organ som enkelt forklart sier ja eller nei til innføring av ny medisin i den offentlige helsetjenesten. Et «ja» fra dem er derfor av stor betydning for oss som brukergruppe.

Bilde: Ny behandling for alvorlig eksem

18. mars gjennomførte Beslutningsforum årets tredje møte. I dette møtet skulle uvanlig mange avgjørelser tas.

En av sakene var legemiddelet Lebrikizumab (Ebglyss). Beslutningsforum sa ja til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom fra 12 år og eldre med en kroppsvekt på minst 40 kg som er aktuelle for systemisk behandling.

Dette er en beslutning vi i Psoriasis- og eksemforbundet har ventet på. I forkant av møtet har vi sendt inn en anmodning om å godkjenne legemiddelet for bruk i offentlig helsevesen. Vi er glade for å bli hørt, dog kun er delvis.

Vi i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) mener dette biologiske legemiddelet vil være et viktig supplement for gruppen med moderat og alvorlig atopisk eksem. Per dags dato finnes det kun ett biologisk legemiddel for de med moderat til alvorlig atopisk eksem. Det er derfor ekstra viktig at flere legemidler tillates for målgruppen. Fra og med neste TNBIO anbud, tentativt mai 2024, vil gruppen som er over 12 år, veier mer enn 40 kilo og har alvorlig atopisk eksem kunne tilbys Lebrikizumab (Ebglyss), så sant de tilfredsstiller inklusjonskriteriene. Dette er godt nytt for gruppen. Gruppen med moderat atopisk eksem må dessverre fortsette å smøre seg med topikal behandling og tålmodighet.

Legemiddelfirmaet Almirall produserer legemiddelet Ebglyss. Psoriasis- og eksemforbundet samarbeider med Almirall.  

 

 

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram