Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Nytt medisinsk råd

22.02.2023

Psoriasis- og eksemforbundet har fått nytt medisinsk råd. – Det er et medisinsk råd med en stor faglig tyngde, sier generalsekretær Mari Øvergaard.

Bilde: Nytt medisinsk råd

Sentralstyret i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) har vedtatt oppnevning av følgende råd for landsmøteperioden 2021-2024:

 • Allmennpraktiserende lege / fastlege Marte Kvittum Tangen, leder Norsk forening for allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin.
 • Dermatolog Olav Sundnes, overlege og forskningsgruppeleder, seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus (OUS).
 • Dermatolog Alexandros Stefou, avtalespesialist ved Hudlegekontoret i Halden.
 • Revmatolog Karen Minde Fagerli, overlege på Diakonhjemmet sykehus.
 • Undervisningssykepleier Kristine Fuskeland, Poliklilnikk Hudsykdommer, Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet.
 • Representant fra Psoriasis- og eksemforbundet (PEF), Katrine Eikeland, helsefaglig rådgiver i PEF.
 • Sekretær Mari Øvergaard, generalsekretær i PEF.

– Styrker arbeidet

– Det er et medisinsk råd med en stor faglig tyngde vi nå har fått på plass, Vi er veldig fornøyde med at alle disse representantene har sagt ja til å bidra i dette arbeidet, det vil styrke vårt arbeid betraktelig, sier generalsekretær Mari Øvergaard i PEF

Det medisinske rådet til PEF skal bestå av minst fire medlemmer, hvorav en dermatolog (hudlege), en revmatolog og en allmennpraktiserende lege og en representant fra PEF.

Mandatet

Medisinsk råd jobber etter et mandat vedtatt av PEFs representantskap:

 1. Rådet er rådgivende for PEFs administrasjon og sentralstyre i saker som legges frem for rådet.
 2. Rådet kan gi offentlige uttalelser om medisinske spørsmål på vegne av PEF, etter avtale med PEF.
 3. Rådet kan brukes av redaktøren i PEFs medlemsblad Hud & Helse i faglige spørsmål.
 4. Rådets leder kan innkalles til sentralstyremøter, landsmøter og til andre organisasjonspolitiske møter ved behov.

 

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram