Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Nytt om særfradragsordningen

15.03.2023

Hvis du har fått særfradrag for store sykdomskostnader for inntektsårene 2010 og 2011, kan du få særfradraget også for inntektsårene 2012-2022.

Bilde: Nytt om særfradragsordningen

Fikk du særfradrag for store sykdomskostnader i 2010 og 2011?

I mars eller april hvert år får alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd en skattemelding.

Har du store kostnader på grunn av sykdom, kan du ha rett på særfradrag. Dette må føres i skattemeldingen din.

Utfaset

Ordningen med særfradrag er vedtatt utfaset, Likevel innebærer en overgangsreglene at dersom du har fått særfradrag for store sykdomskostnader for inntektsårene 2010 og 2011, får du særfradraget også for inntektsårene 2012-2022. Dette gjelder under forutsetning av at vilkårene for særfradrag er oppfylt.

Følgende vilkår må være oppfylt:

 1. Det må dreie seg om sykdom/svakhet som har vart eller antas å vare i minst 2 år
 2. Sykdommen/svakheten må gjelde deg eller noen du forsørger
 3. Det må være en årsakssammenheng mellom sykdommen/svakheten og kostnadene du har hatt
 4. Kostnadene du har i forbindelse med sykdommen må utgjøre minst 9 180 kroner per år. (Du har likevel krav på særfradrag for ekstra tilsynskostnader som skyldes sykdom/svakhet hos barn du forsørger selv om kostnadene er under 9 180 kroner per år).
 5. Du må ha fått særfradrag for store sykdomskostnader både i inntektsåret 2010 og 2011 (Det er kun disse skattyterne som fortsatt kan kreve særfradrag for store sykdomskostnader pådratt fra og med 2012).

Du kan blant få fradrag for:

 • kostnader til lege (egenandeler i den offentlige helsetjenesten)
 • medisin
 • kostnader til egnede medisinske hjelpemidler
 • merkostnader ved fordyret kosthold
 • ekstra slitasje på klær og sengetøy
 • fysioterapi
 • forhøyet forsikringspremie
 • kostnader til tilsyn, pleie og nødvendig hjelp i hjemmet 

Dokumentasjon

Du fører fradraget i skattemeldingen din. Du må være forberedt på å kunne dokumentere sykdommen ved å sende inn legeattest.

Du må også være forberedt på å dokumentere utgiftene (for eksempel kvitteringer) hvis Skatteetaten ber om det.

Les mer om særfradrag for sykdomsutgifter her på Skatteetatens nettside

På hudportalen.no kan du lese mer om særfradragsordningen

 

 

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram