Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

– Småpenger til behandlingsreiser

12.05.2023

Økningen til bevilgningen til behandlingsreiser i revidert statsbudsjett dekker knapt prisveksten, mener Psoriasis- og eksemforbundet.

Bilde: – Småpenger til behandlingsreiser

Torsdag 11. mai la Regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. 

Psoriasis- og eksemforbundet leverte skriftlig høringsinnspill og deltok på høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget da statsbudsjettet ble fremlagt i fjor høst.

– Må økes

Da var vi tydelige på at bevilgningen til behandlingsreiser til utlandet må økes. Kuttet fra 2022 på om lag 30 millioner kroner må reverseres, og bevilgningen økes slik at flere pasienter kan få tilbud.

I tillegg bør ordningen utvides slik at også voksne med atopisk eksem får dette behandlingstilbudet.

I revidert budsjett er bevilgningen til behandlingsreiser økt med kroner 2 363 000 (fra kroner 110 659 000 til kroner 113 013 000), som følge av en ekstraordinær lønns- og prisjustering.

Dette mener vi i Psoriasis- og eksemforbundet er småpenger, og dekker knapt prisveksten.

Færre får reise

På grunn av kutt i bevilgning og økte kostnader får betraktelig færre pasienter tilbud om en behandlingsreise nå enn tidligere.

Behandlingsreiser er et tilbud til blant annet de pasientene som av ulike grunner ikke kan benytte seg av eller oppnår god effekt av de tilgjengelige legemidlene og andre behandlingsalternativer som finnes tilgjengelig i dag. Mister de tilbudet om en behandlingsreise til utlandet, står de helt uten et reelt behandlingstilbud.

Videre mister disse pasientene en behandling som gjør dem i stand til å fungere i hverdagen – gå på jobb, følge opp barna og ha et fullverdig liv. Alternativet for mange er sykemelding, og etter hvert uføretrygd.

Les mer om ordningen med behandlingsreiser til utlandet her

Foto: Skjermdump fra regjeringen.no

 

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram