Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Statsbudsjettet: Fjerner psoriasisartritt fra diagnoselisten

06.10.2016

I forslag til Statsbudsjett for 2017 foreslår Regjeringen å fjerne diagnoselisten tilhørende ordningen for fri fysioterapi. Psoriasisartritt er en av diagnosene som rammes.

Bilde: Statsbudsjettet: Fjerner psoriasisartritt fra diagnoselisten

Forslag til Statsbudsjett ble fremlagt torsdag 6. oktober. Der forslår Helse- og omsorgsdepartementet å fjerne sykdomslisten som gir pasienter med psoriasisartritt og andre kroniske lidelser gratis fysioterapi. Det innebærer at kronikere mister rettighetsfestet fysioterapibehandling. Psoriasis- og eksemforbundet reagerer sterkt på forslaget.

– For psoriasisartrittpasienter med lav inntekt, for eksempel studenter og trygdede, er innføring av egenandel for fysioterapi en utgift mange ikke har råd til, sier forbundsleder Ragnar Akre-Aas. - Mange med psoriasisartritt har psoriasis i tillegg, og vi vet at mange av disse vil måtte velge bort fysioterapi fordi de ikke klarer å håndtere kostnaden. Det vil føre til at mange av våre medlemmer og andre med psoriasisartritt får en betydelig forverret helsesituasjon, sier Akre-Aas.

Psoriasis- og eksemforbundet vil også legge frem saken i forbindelse med høstens høring i Stortingets Helse- og omsorgskomite.

Les alt om Statsbudsjettet på Regjeringens nettsider.

Satser på rehabilitering

Regjeringen legger sammen med årets statsbudsjett frem en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Regjeringen foreslår 200 millioner kroner til planen i 2017.

- Planen peker ut en ny retning for økt mestring, bedre helse og en tryggere hverdag. Det er den enkeltes egne mål og ressurser som skal være utgangspunktet for helsehjelpen som gis, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les mer om opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering her.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram