Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Stengte flyplasser rammer pasientreiser

19.04.2010

De aller fleste flyplasser i Norge er fortsatt stengt på grunn av askeskyer fra vulkanutbruddet på Island. Er du pasient og har planlagt reise med fly til og fra behandling de neste dagene, må du kontakte ditt pasientreisekontor på telefon 05515 for mer informasjon.

Har du fått innkalling til behandlingssted, men er usikker på om du får gjennomført behandlingen på grunn av flysituasjonen, ta kontakt med behandlingsstedet for eventuell endring av behandlingstidspunktet.

Har du planlagt flyreise til behandling de nærmeste dagene, må du ta kontakt med 05515 for vurdering av alternativ transport.  Er alternativ transport ikke mulig, kontakt ditt behandlingssted for ny avtale, og 05515 for gjennomføring av ny reise, eventuelt hjelp til overnatting.

Er du forhindret fra å komme hjem fra behandling på grunn av flysituasjonen, ta kontakt med 05515 for alternativ transport, eventuelt hjelp til overnatting.

Som pasient vil du få dekket utgifter til kost og overnatting etter gjeldende satser. Gjeldene satser er kr 320,- for overnatting og kr 180,- for kost per døgn.  Er det aktuelt for deg å bestille overnatting, ta kontakt med 05515 for nærmere informasjon om dette.

Viktig informasjon for pasienter tilknyttet Helse-Midt

Viktig informasjon for pasienter tilknyttet Helse Sør--Øst

Viktig informasjon for pasienter tilknyttet Helse Vest

Helse Nord oppfordrer nordnorske pasienter om å fly hvis de kan.

Se også øvrig informasjon fra Helse Nord om askeskyen som stenger for flytransport

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram