Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

IFPA, Europso og Nordpso

"A world without people suffering from psoriasis"

Det internasjonale psoriasisforbundet (IFPA) er en frivillig paraplyorganisasjon for nasjonale psoriasisorganisasjoner verden over. IFPA har 50 medlemsorganisasjoner som dekker de fleste verdensregioner og kontinenter, herunder Europa, Amerika, Afrika og Asia.

IFPAs mål er å styrke det globale arbeidet tilknyttet bedre medisinsk behandling, større allmenn forståelse og mer forskning rundt psoriasis og psoriasisartritt. IFPA utgjør en mektig og global stemme for de mer enn 125 millioner mennesker verden over som lever med psoriasis og psoriasisartritt.  

IFPA eksekutivkomité:

President: Hoseah Waweru, Kenya
Visepresident: Ingvar Águst Ingvarsson, Island
Sekretær: Leticia Lopez, Puerto Rico
Kasserer: Josef de Guzman, Filippinene
Styremedlem: Kathleen Gallant, USA
Varamedlem: Silvia Fernandez Barrio, Argentina

Sekretariatet er lokalisert i Stockholm, Sverige og har flere ansatte i staben.

Daglig leder: Patrik Vuorio

Les mer om IFPA på www.ifpa-pso.org.

Les mer om IFPAs verdenskongresser på www.ifpaworldconference.com. 

Les mer om Verdens Psoriasisdag på www.worldpsoriasisday.com.   

IFPA er medlem i IAPO – The International Alliance of Patient`s Organizations.

EUROPSO

Europso ble etablert i 1988 og er paraplyorganisasjonen for europeiske psoriasisorganisasjoner. Organisasjonens visjon er å være en sterk ambassadør og forhandler for pasientorganisasjoner innen psoriasis og psoriasisartritt i Europa.

Europsos visjon er å bli en samlende overnasjonal organisasjon som styrker psoriasispasienters rettigheter inn mot europeiske helsemyndigheter, andre helsepolitiske aktører, helsepersonell, organisasjoner, medisinske selskaper og media.

Organisasjonen jobber for å sikre lik tilgang til behandling, like muligheter og god informasjon til alle europeere som lever med psoriasis og psoriasisartritt. Målet er å styrke forskning, fremme kontakt og samarbeid på tvers av europeiske land og bedre livskvaliteten til psoriasispasienter og deres pårørende.

Europso er en støttefunksjon for fremvekst og etablering av nye pasientorganisasjoner i lavutviklede og fremvoksende europeiske nasjoner.

Europso eksekutivkomité:

President: Jan Koren, Slovenia
Visepresident: David Trigos Herraez, Spania
Sekretær: Henk Hulshuizen, Nederland
Styremedlem: Jaime Melancia, Portugal
Varamedlem: Tina Koukopoulou, Hellas
Varamedlem: Vanda Marjanović, Frankrike
Varamedlem: Rene Asbreuk, Nederland

Les mer om Europso på www.europso.eu.

NORDPSO

Nordiske psoriasisforbunds samarbeidsorgan, NORDPSO, er en samarbeidsorganisasjon mellom psoriasisorganisasjoner i Norden. NORDPSO ble etablert i 1987, og landene veksler mellom å inneha formannskapet og sekretariatsfunksjon.

NORDPSO jobber for:

Å forbedre behandlingsmuligheter og pasientrettigheter i de nordiske landene.
Å bedre psoriasis- og psoriasisartrittpasienters vilkår i arbeidsmarkedet.
Å sikre at psoriasis- og psoriasisartrittpasienter oppnår like god økonomisk og sosial standard som andre medborgere i Norden.
Å utveksle informasjon og erfaringer mellom partene rundt virksomhetsdrift og organisasjonsutvikling.
Å stimulere til forskning rundt psoriasis og psoriasisartritt.

Disse organisasjonene inngår i NORDPSO:

Finland
Psoriasisförbundet
Psoriasisliitto ry
Fredrikinakatu 27 A,
00120 HELSINKI
Tel: +358-9-2511 900
E-post: liittotoimisto[at]psori.fi
Web: www.psori.fi

Danmark
Psoriasisforeningen
Blekinge Boulevard 2
DK – 2630 TAASTRUP
Tel. +45 36 75 54 00
E-post: lk[at]psoriasis.dk
Web: www.psoriasis.dk

Færøyene
Føroya Psoriasisfelag
Islandsvegur 10 C
FO-100 TORSHAVN
Tel. 298 424 179
E-post: psoriasis[at]post.olivant.fo

Island
Islands Psoriasisforbund, Samtok Psoriasis- og exemsjuklinga (SPOEX)
Bolholti 6
105 REYKJAVIK
Tel. 354 588 9620
Fax. 354 588 9622
E-post: spoex[at]psoriasis.is
Web: www.psoriasis.is

Sverige
Psoriasisförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm
Tel. 08- 600 36 36
E-post: info[at]pso.se
E-post Ung med Psoriasis: ungmedpsoriasis[at]pso.se
Web: www.psoriasisforbundet.se

 

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram