Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Fakta om hudsykdommer og psykisk helse

Det er flere ting som tyder på at det er en sammenheng mellom hudsykdommer og psykisk helse.

Unngår selfies

Studien ALL PROJECT fra 2023 undersøkte blant annet hvilke konsekvenser det får for deg å leve med hudsykdommen hidradenitis suppurativa (HS). 77 prosent av HS-pasientene som deltok i studien sa at de følte seg stigmatisert på grunn av sykdommen, og over halvparten av dem unngikk ofte å ta selfies. 

Studien ble utført av Pierre Fabre-konsernet, og den inkluderer over 50 000 voksne personer i 20 land.  ble presentert på den internasjonale dermatologi og venerologi-kongressen European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).
Her kan du lese mer om ALL PROJECT-studien

Somatisk sykdom påvirker psykisk helse

Ifølge rapporten Koble kropp og sinn fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) fra 2023 er det behov for mer kunnskap om hvordan somatisk sykdom påvirker psykisk helse, og motsatt. Rapporten viser også at funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende trenger flere mestringstilbud og lavterskeltilbud.
Her finner du FFO-rapporten Koble kropp og sinn.

Depresjon og angst

Ifølge rapporten Inside Psoriatic Disease: Mental Health (Psoriasissykdom: Mental helse) fra Det internasjonale psoriasisforbundet (IFPA) fra 2022 er depresjon og angst de vanligste psykiske lidelsene over hele verden. Det er anslått at 3,4 prosent av verdens befolkning lever med depresjon og 3,8 prosent med angst. 

48 prosent av mennesker som lever med psoriasis har tegn og symptomer på angst. Angst og psoriasissykdom kan også bli til en ond sirkel. Psoriasis kan være årsaken til angst, og angst kan forverre sykdommen. Forskning viser at det er mer sannsynlig å lide av depresjon hvis du har psoriasis sammenlignet med personer som ikke har psoriasis.
Her finner du IFPA-rapporten Inside Psoriatic Disease: Mental Health.

Forskning på livskvalitet

En doktorgradsavhandling om psykologiske utfordringer og livskvalitet blant pasienter med hudsykdommer ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo fra 2019 viser at risikoen for angst er 4,5 ganger høyere for hudpasienten enn normalbefolkningen. Forskingen viser også at sannsynligheten for depresjon er hele 6,3 ganger høyere enn normalbefolkning.

Sjansen for å slite med depresjon og angst er høyere for hudpasienter i Norge enn i andre europeiske land. En hudpasient fra Norge har opp mot 7,3 ganger høyere risiko for å bli deprimert, sammenlignet med en person av samme alder, kjønn og økonomi uten en hudlidelse. 
The psychological burden and life quality in patients with skin disease: A European study in dermatological patients.

Konferansen om hudsykdommer og psykisk helse

Lørdag 28. oktober 2023 arrangerte Psoriasis- og eksemforbundet fagkonferansen Huden og psyken om ulike aspekter ved hudsykdommer og psykisk helse og uhelse.
Her finner du mer informasjon om konferansen 

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram