Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Personer med hudsykdommer kan ha rett på å få dekket ekstrautgifter grunnet blant annet slitasje på klær og sengeklær.

Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Eksempelvis til slitasje på klær og sengetøy.

Du kan ha rett til grunnstønad hvis du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller medfødte feil eller misdannelser. Ekstrautgifter blir definert som utgifter som friske personer ikke har.

Grunnstønad dekker ikke engangsutgifter, men utgifter som du har kontinuerlig over tid. Som hovedregel må en ekstrautgift vare i to til tre år eller være begrunnet i den medisinske tilstanden.

Grunnstønad kan gis dersom du har ekstrautgifter knyttet til:

 • drift av tekniske hjelpemidler
 • transport
 • førerhund
 • teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon
 • bruk av proteser, støttebandasjer og lignende
 • fordyret kosthold ved diett
 • slitasje på klær og sengetøy

Slitasje på klær og sengetøy

For personer med hudsykdommer er det særlig aktuelt at du kan få dekket utgifter til slitasje på klær og sengetøy. Dette omfatter også ekstra utgifter til sko og støvler.

Grunnstønad til slitasje på klær og sengetøy kan innvilges dersom det dreier seg om ekstraordinær slitasje, enten som følge av uvanlig ofte vasking eller at selve bruken medfører ekstra slitasje.

Grunnstønadsbetingede ekstrautgifter kan være slitasje og ødeleggelse av klær, sko og sengetøy, samt til drift av vaskemaskin/tørketrommel i form av strømutgifter og utgifter til vaskemidler. I de fleste tilfeller vil kostnader til vask og tørk utgjøre en relativt beskjeden utgift per måned. Totale ekstrautgifter for må generelt være nødvendige og overstige minst grunnstønad sats 1. Den er per 2016 på 670 kroner per måned.

Nav vil vurdere hver enkelt sak og søknad. Etaten opplyser at det i dag er sjelden ekstrautgiftene er så store at de overskrider grunnstønad sats 1. Grunnstønaden er skattefri og utbetales én gang i måneden.

Hjelpemidler og fordyret kosthold

Du kan også få dekket drift av tekniske hjelpemidler og fordyret kosthold ved diett. For at diett skal bli dekket må det være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis at spesialdiett er nødvendig for den aktuelle diagnose. Dietten må også lindre den aktuelle sykdommen.

Ekstra transport

«Ekstra» transport er aktuelt når funksjonsevnen er nedsatt og du må bruke annen eller dyrere transport enn andre som bor på samme sted som deg. Du får ikke dekket transport hvis funksjonsevnen blir nedsatt etter fylte 70 år. Utover det er det ingen aldersgrense for å ha rett på grunnstønad.

Det gis ikke grunnstønad til anskaffelse av proteser og støttebandasjer, men til dekning av utgifter forbundet med bruken av disse.

Slik søker du

 • Legespesialist må bekrefte din sykdom med en legeerklæring
 • Ekstrautgifter må dokumenteres med kvittering, og/eller oversikt over sannsynliggjorte løpende utgifter
 • Summer ulike utgifter som du kan få grunnstønad for og ta med i samme søknad
 • Forklar hvorfor disse ekstra kostandene er nødvendige som følge av din sykdom

Søknadsskjema finnes på NAVs hjemmesider. Skjemaet sendes ditt lokale NAV-kontor, og de kan også bistå deg i søknadsprosessen.

Se mer Informasjon om grunnstønad på Navs nettsider
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram