Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Samvalg er pasientens rett til medbestemmelse. Det betyr at du skal tas med i beslutninger med betydning for din helse. Livsførsel og hverdag er av betydning for hvilken behandling som passer deg best. Det betyr ikke at du bestemmer alene og kan instruere behandler. I dette foredraget tar forsker og lege Anja Fog Heen deg gjennom det du bør vite om tema.

Filmen kan også sees på youtube. https://youtu.be/IZxaBGPxeLg?t=5110

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram