Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Årets influensasesong

20.10.2022

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet venter en influensaepidemi i vinter. De er bekymret.

Bilde: Årets influensasesong

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) har influensavirusene endret seg ytterligere i år sammenliknet med i fjor. Det var et uvanlig år i fjor siden influensasesonen ble forskjøvet til våren, men også da hadde virusene endret seg.

– Influensa har vært stort sett fraværende under pandemien på grunn av strenge smitteverntiltak, og befolkningens beskyttelse mot influensa er dermed lav. Noen barn har aldri hatt influensa, og har dermed ingen eller lite immunitet. Derfor er det svært viktig at risikogruppene husker å få influensavaksinen i år, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI på instituttets nettside fhi.no.

Influensavaksine er ifølge FHI og Helsedirketoratet det viktigste tiltaket for å unngå alvorlig sykdom, og nfluensavaksinen er nå sendt ut til alle landets kommuner. 

Les mer om årets influensasesong her

Risikogruppene

– Omtrent 1,6 millioner nordmenn tilhører risikogrupper for alvorlig influensa, men vi er et stykke unna målet om at minst 75 prosent av disse skal få influensavaksine, sier Camilla Stoltenberg, og viser til dekningstallene fra sesongen 2021-2022.

Blant risikogruppene finner du barn og voksne med nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer).

Her finner du oversikt over risikogruppene

FHI og Helsedirektoratet anbefaler alle i risikogruppene til å ta vaksinen nå for å få effekt av den før influeansen blir utbredt.

Hvis du er usikker på om du befinner deg i en av risikogruppene, er det lurt å spørre legen din.

Helsemyndighetene anbefaler tre vaksiner er anbefalt for personer over 65 år og risikogrupper denne høsten:

  1. Influensavaksine
  2. Oppfriskningsdose med koronavaksine
  3. Pneumokokkvaksine

Pneumokokksykdom

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse. Bakterien kan også gi et alvorligere sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt). 

Alvorlig pneumokokksykdom rammer særlig de yngste og de eldste aldersgruppene, samt personer som er spesielt utsatt på grunn av andre sykdommer, skriver FHI på sin nettside.  

Foto: iStock

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram