Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Likepersoner

En likeperson er et medmenneske du kan kontakte når du trenger noen å dele erfaringer med.

 

Psoriasis- og eksemforbundet har likepersoner i alle landets helseregioner og i alle diagnosegrupper som organisasjonen jobber for - psoriasis, atopisk eksem og psoriasisartritt. Noen av likepersonene er PEF-ungere, og som PEF-ung medlem kan du benytte deg av denne tjensesten. 

Hva er en likeperson?

Alle som rammes av en kronisk sykdom vil ha behov for hjelp og støtte. Behovet kan være stort i startfasen fordi den nye livssituasjonen kan være vanskelig å takle, og mange spørsmål trenger svar. PEF mener at den beste støtten kan gis av en person som har samme sykdom som en selv, en som har klart å komme videre i livet og som har lært seg å leve med sykdommen. De som har vært igjennom noe av det samme er det vi kaller en likeperson.

En likeperson i PEF er altså ingen fagperson, men en erfaringsekspert som lever, og har levd med psoriasis, atopisk eksem eller psoriasis artritt i lengre tid. Likepersonen kan du kontakte dersom du har spørsmål om den aktuelle diagnosen, om du har spørsmål om hvilke rettigheter du har som kronisk syk, om du trenger råd om lokale behandlingstilbud eller om du bare trenger noen en å prate med. Våre likepersoner deler gjerne av sine erfaringer og lytter til hva du har å si.

PEFs likepersoner har et mål om at deres råd skal gjøre veien videre enklere for alle som rammes av en kronisk sykdom.

Alle likepersoner i PEF har gjennomgått et likepersonskurs hos oss hvor de blir skolert i hva det vil si å være likeperson.

Hvordan kontakter jeg en likeperson?

I menyen til venstre finner du likepersoner sortert etter diagnose og region. Her finner du kontaktinformasjon til den likepersonen som befinner seg nærmest deg.

For generelle henvendelser om likepersonsordningen, kan du kontakte Psoriasis- og eksemforbundets likepersonskoordinator Liv Skovdahl på telefon 481 86 232 eller per e-post likepersonskoordinator@pefnorge.no.

Nøl ikke med å ta kontakt!

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram