Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Psoriasisartritt

I listen under finner du Psoriasis- og eksemforbundets likepersoner for psoriasisartritt. De kan kontaktes per e-post eller telefon.

Navn E-postadresse Telefonnummer Fylkeslag
Tove Nestegjerde nestegje@online.no 980 54 545 Oslo
Reidun Nymoen reinym@online.no  926 13 463 Akershus
Trine Knudtzon trine.knudtzon@getmail.no 907 39 371 Akershus
Gro Larsen gro-la@online.no 920 37 835 Akershus
Kristian Henriksen kristian@pef-ung.no 928 84 681 Buskerud
Hilde Lieberg hilde@lieberg.no 970 30 476 Buskerud
Rolv Baadshaug baadshau@online.no 990 12 038 Hedmark
Kine Sandsengen Darrel sandsengen.darell@liv.no 977 67 247 Hedmark
Maj Christin Stenersen Lund stenersenlund@hotmail.com 957 89 345 Hedmark
Jan Erik Haugom jehaugom@online.no 905 91 578 Oppland
Brit Stensaker Trøen br-troee@online.no 452 34 029 Oppland
Arild Smaaberg arilsmaa@online.no 913 17 213 Østfold
Liv Skovdahl likepersonskoordinator@pefnorge.no 481 86 232 Østfold
Lars Fredrik Olaussen lafrol@online.no 977 05 234 Østfold
Cora Monstad ac.linselyst@gmail.com 908 52 410 Vestfold
Evy Hermansen   922 45 184 Agder
Helge Vilhelmsen helge.vilhelmsen@enivest.net 900 55 954 Sogn og Fjordane
Liv Reidun Nesse livreidun@netscape.net 905 70 146 Sogn og Fjordane
Hilde Mellum hildemellum@gmail.com 986 40 538 Hordaland
Kenneth Waksvik waksvik.k@gmail.com 473 12 022 Hordaland
Oddrun S. Lillerud o-lill@neasonline.no 922 40 305 Møre- og Romsdal
Per Kristian Lange pe-krl@online.no 958 88 408 Møre- og Romsdal
Sylvia Wallin sylvia_wallin@hotmail.com 416 33 398 Møre og Romsdal
Unni Bredal unnibredal@gmail.com 416 49 764 Trøndelag
Gunn Grav Graffer heminggraffer@hotmail.com 976 54 264 Trøndelag
Per Erik Gripp per.erik.gripp@ntebb.no 482 70 319 Trøndelag
Hans Erik Paulsen hasse-p@online.no 988 37 015 Nordland
Aud Steffensen  aud-steffensen@hotmail.com 906 38 184 Nordland
Kate Arnøy kate_arnoy@hotmail.com 481 92 390 Nordland
Viggo Johnsen viggojohnsen@hotmail.com 977 76 436 Nordland
Anne Berit Kolset abkolset@hotmail.com 970 38 172 Troms
Annveig Jenssen annveig.jenssen@pefnorge.no 415 61 844 Troms
Eva G. Sjøtun geb-sjo@online.no 959 60 911 Finnmark

 

Listen ble sist oppdatert januar 2020.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram