Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Demostrasjon med ønske om et løft for rehabiliteringen!

15.12.2008

Tirsdag 9. desember demonstrerte Rehabiliteringsaksjonen foran Stortinget. Dette ble gjort i protest mot statsbudsjettet for 2009, som ikke gir rehabilitering det lenge omtalte løftet. Nok en gang blir satsingen på rehabilitering satt til side. Rehabiliteringsaksjonen karakteriserer dette som et regelrett løftebrudd.

Like før Stortinget skulle behandle regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 møtte fem politikere fra Helse- og omsorgskomiteen opp for å si noen ord om rehabilitering i anledning demonstrasjonen. Stortingspolitikerne ble oppfordret til å nevne satsning på rehabilitering spesielt når de entret talerstolen under budsjettbehandlingen, som startet inne i stortingssalen mens aksjonen pågikk utenfor. Komitémedlem Inge Lønning fra Høyre var førstemann ut av politikerne, og viste blant annet til et tidligere sitat fra Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen om at rehabilitering skulle bli den neste store helsereformen. - Ingenting har skjedd siden den gang, og saken står i stampe på grunn av en flertallsregjering som gjør som den vil. I budsjettinnstillingen foreslår Høyre at det settes av en halv milliard til rehabilitering neste år, sa Lønning.

Helse- og omsorgskomiteens første nestleder Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet viste til Regjeringens pågående samhandlingsreform, og partiets mål om at denne skal bli en rehabiliterings- og forebyggingsreform.

Komitémedlem Laila Dåvøy fra Kristelig Folkeparti, som også holdt appell under forrige Rehabiliteringsaksjon i juni, pekte på to utfordringer. Den ene handlet om Regjeringenes satsning på arbeidsrehabilitering. - Det er viktig at også de som ikke har en restarbeidsevne får rehabilitering slik at de kan fungere i hverdagen, sa hun. Den andre utfordringen dreier seg om endring i kommunenes fysioterapitjeneste. Det at fysioterapeutene vil motta mindre folketrygdrefusjon fra pasientene vil ramme mennesker med kroniske sykdommer hardest. På grunn av lønnsomhet frykter Dåvøy at mange kommunale fysioterapeuter vil gå over til privat praksis, og dermed kunne kreve full egenandel fra pasientene.

Gunvald Ludvigsen fra Venstre og leder av Helse- og omsorgskomiteen, Harald T. Nesvik fra Fremskrittspartiet, holdt også appell. I følge Nesvik har det skjedd mye på helsefeltet, men ikke i riktig retning. Egenandelene har blant annet økt med 10 prosent. - Vi skal hjelpe dere å få ned egenandelene, så bare fortsett å presse på, var Nesvik sitt budskap til de fremmøtte rehabiliteringsaksjonistene.

LHLs styreleder Arne Ketil Hafstad holdt en personlig appell. – Jeg var heldig, kjente systemet og fikk rehabilitering etter mitt hjerteinfarkt. Andre jeg kjenner som ikke fikk rehabilitering gikk til grunne, fortalte han.

Norsk Revmatikerforbund leder Dåvøy holdt en apell med fokus på blant annet manlende rehabiliterings-tilbud til mennesker med skjellett- og muskelsykdommer.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram