Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Fellesskapets medisin

06.07.2016

Den beste medisin for et menneske er et annet menneske, sa Jens Meinich, også i høst gir PEF-ung penger til «fellesskapets medisin». Vi gir til lokal aktivitet, eller tiltak som fremmer lokal aktivitet for PEF-ungs medlemmer. Årets andre og siste søknadsfrist er 1. september.

Hva er Frifond?

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fordeler hvert år penger av tippeoverskuddet til lokal aktivitet gjennom støtteordningen Frifond organisasjon. PEF-ung får penger fra Frifond organisasjon. Summen varierer fra år til år, men ligger normalt rundt 130.000 kroner. Disse pengene skal fordeles på aktivitet for våre medlemmer, og kan ikke brukes av sentralleddet.

Hvem kan få?

Alle PEF-ung grupper og alle lokallag i PEF kan søke midler til aktivitet rettet mot PEF-ungs medlemmer, inkl. familiearrangement. Fylkeslag kan ikke tildeles midler med mindre fylkeslaget er å regne som lokallag slik som i Telemark, Agder og Oppland. Har du som medlem ønsker til arrangement eller lyst til å være med å lage lokal aktivitet kan du kontakte lokallaget ditt. Kontaktinformasjonen til dine tillitsvalgte finner du her.

Hvordan søke?

Frifond er en enkel støtteordning med standardisert søknadsskjema. For å fylle ut skjema kreves det litt forarbeid. Dere må vite hva dere ønsker å gjøre, hvilket tidsrom dere ønsker å gjennomføre aktiviteten, antall deltakere dere regner med og hvor mye aktiviteten koster. Søknad sendes kontoret innen 1. september. Enten pr. post til PEF-ung, PB. 6547 Etterstad, 0606 Oslo eller per e-post til post[at]pef-ung.no

Kriterier

Kriteriene i stikkordsform:  

  • Lokal aktivitet (ikke utland, helst innen fylket)
  • Rusfri aktivitet
  • For PEF-ungere, også familiearrangement
  • I tråd med retningslinjene
  • Rapporteres på – husk bilde til rapport
  • Brukes opp innen 30.06.2017 eller tilbakebetales

Allerede fått?

Har du penger igjen fra Frifondtildeling i 2015 skal disse tilbakebetales PEF-ung sentralt så for som mulig, og innen rapporteringsfrist. Ubrukte penger skal tilbakebetales, det er ikke lov å overføre ubrukte midler. HUSK rapporteringsfrist 1. august. Rapporten består av et utfylt rapportskjema o g en beskrivelse av en gjennomført aktivitet med bilde.

Alle penger som mottas i år skal brukes innen 30.06 neste år. Har dere fått penger i første runde og ønsker mere penger fra årets tildeling må tildeling gitt i 1. runde brukes opp og innrapporteres før 15. oktober. Så kan nye midler utbetales. Søknad må sendes innen fristen 1. september. 

Vi ønsker å spre pengene så godt vi kan mellom de ulike lokallagene og oppfordrer flest mulig til å søke penger.

Eksempler til ting som kan gis tilskudd:

Aktiviteter vi kan gi penger til er deltakelse på ungdomskonferansen, bowling, filmkveld, og arrangement av ymse slag. PEF-ung grupper kan også få penger til styremøter og administrasjon av PEF-ung gruppen.

Kontakt Maren på kontoret ved spørsmål.

Her finner du:

Søknadsskjema for 2. runde i 2016
Rapportskjema for tilskudd mottatt i 2015
Retningslinjer fra PEF-ung
LNUs retningslinjer

 

 

 

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram