Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Særfradrag for store sykdomsutgifter

30.04.2010

Mennesker med kronisk sykdom, slik som psoriasis, psoriasis artritt og atopisk eksem, kan ha rett til særfradrag på grunn av store sykdomsutgifter. Husk dette når du leverer selvangivelsen din.

VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN

Norsk Psoriasisforbund har utarbeidet et skjema som kan benyttes som vedlegg til selvangivelsen ved søknad om særfradrag på grunn av store sykdomsutgifter. Her kan du laste ned bilaget til selvangivelsen. Skjemaet er ment som en veiledning til hva du kan søke særfradrag om hvis du har diagnosene psoriasis, psoriasis artritt eller atopisk eksem. Det er ingen nødvendighet at du legger ved skjemaet, og det er heller ikke nødvendig med underskrift av lege på skjemaet slik det var tidligere.

Det som er påkrevet at vedlegges selvangivelsen ved søknad om særfradrag ved store sykdomsutgifter er legeattest fra spesialist. Det må fremgå av attesten at sykdommen er varig eller kronisk, og hvilken diagnose man har. I tillegg bør attesten ineholde hvilke former for behandling du benytter deg av, slik at dette er dokumentert ovenfor skattekontoret. Får du for eksempel henvisning til en fotterapeut eller til lysbehandling, be legen om å skrive dette inn i attesten din.

For at skattekontoret tydelig skal se sammenhengen mellom sykdommen og kostnadene som oppgis, skal det også legges ved et skriv hvor du selv beskriver diagnosen din, hvordan den påvirker deg, hvilke behandlingsformer du benytter deg av og hvorfor, og hvilke kostnader du søker særfradrag på grunnlag av. Med andre ord, dokumenter så godt som mulig. I  tillegg må du spare på aktuelle kvitteringer for kostnadene du søker fradrag for. Disse trenger ikke å sendes inn som vedlegg, men oppbevares for eventuelle etterkontroller.

På skatteetatens egne nettsider kan du lese mer om særfradrag ved sykdom eller svakhet.

Du kan også lese mer om særfradrag et annet sted på våre nettsider.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram