Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Sparekniv kan true livet til pasientene!

19.03.2008

Karl Renhard Haaland (60) fra Arendal har levd med diagnosen psoriasis i 40 år. Forrige måned var han innlagt for tredje gang på Rikshospitalet, som er det eneste sykehuset i Norge som har spisskompetanse til å behandle lidelsen hans. Nå kuttes pengestrømmen til sykehuset, og det kan ramme Haaland hardt.

2 - 3 prosent av Norges befolkning har diagnosen psoriasis. Ullevåls hudavdeling er allerede avviklet, og Hudavdelingen på Rikshospitalet står nå ovenfor kutt inn til beinet.

Rikshospitalet og Ullevål hadde i fjor høst 28 sengeplasser på sine hudavdelinger, nå er forslaget 10 senger totalt. Poliklinikken som årlig har 22 000 konsultasjoner er planlagt å barberes ned til 14 000. Sju legestillinger og sju til ni sykepleierstillinger skal også kuttes. Lysbehandlingstilbudet forsvinner trolig også etterhvert.

 

Kroppen som et åpent sår!

18. februar i år ble Haaland sendt inn som et krisetilfelle til ”Riksen”. - Jeg kunne ikke ta i rattet engang, så hudløs var jeg. Jeg hadde så store sprekker under føttene at jeg ikke kunne gå, og jeg måtte pakkes inn i plast. Det var et helvete, sier Haaland.
Haaland fikk hjelp denne gangen, og ble utskrevet etter to ukers behandling, men går fremdeles på cellegift.

Haaland lider av to alvorlig former for psoriasis, Psoriasis erytrodermi og generalisert Pustuløs psoriasis, som blant annet fører til at store hudflater blir til et åpent sår. Dette fører til store vesketap som igjen går utover de indre funksjoner. - Uten hjelp og spisskompetanse fra ”Riksen” hadde jeg gått en sikker død i møte, sier han.

Spørsmålet til Haaland er enkelt - Hva skal jeg gjøre neste gang jeg har behov for umiddelbar innleggelse? Det er ikke nok senger på ”Riksen” til å ta imot meg, og dermed slynges jeg tilbake til regionssykehuset som ikke vet hvordan de skal behandle meg, sier han.

Haaland er ingen "hvemsomhelst" i helsegamet. Han har 25 års fartstid ved både Sørlandets Sykehus HF, ved Legevakten i Oslo og Rikshospitalet. Han har undervist om egen sykdom i en årrekke, og har sittet som leder av Norsk Psoriasisforbunds fylkeslag i Aust-Agder.

 Ingen rettssikkerhet

Under oppholdet på Rikshospitalet i februar kom Haaland i konflikt med sykehusledelsen på bakgrunn av de aktuelle kuttforslagene.  Han ble intervjuet av NRK og TV2 i forbindelse med saken, og fikk også uttalt seg til representanter fra Helsedirektoratet.
- Jeg fortalte hvor skoen trykket, de ble meg svar skyldig, sier han.
- Dette er svært alvorlig. Blir kuttene vedtatt, reduseres ”Riksen” til et regionssykehus. I et av verdens rikeste land, kutter vi altså midlene til det eneste sykehuset i Norge som har mulighet til å hjelpe alle på tvers av kommunegrenser. Hele Norge vil lide. ”Riksen” skulle vært skjermet fra sparekniven, sier Haaland.
Det finnes ingen hjemmel i Norsk lov som dekker det norske folks rettsikkerhet når det kommer til sparekutt på sykehusene. Haaland mener en lovendring må til for å skjerme Norges eneste sykehus som fortsatt har spisskompetanse. Folkets medisinske fremtid hviler altså i hendene på politikerne, hevder han.
(Kilde: Arendals Tidende ved Camilla G. Mitic)

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram