Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

§ 5.22 - kremer, salver og oljer

Hvis du har store utgifter til bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler kan du få dekket opptil 90 prosent av utgiftene.

Folketrygdloven paragraf 5.22 åpner for at du kan få støtte til spesielle formål, herunder utgifter tilknyttet din sykdom. Du kan få bidrag til å dekke utgifter som ellers ikke omfattes av folketrygdloven eller annen lov.

Personer med hudsykdommer kan få dekket bandasjer, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler. Disse anses samlet som ett bidragsformål. Utgifter til det enkelte bidragsformålet må overstige 1927 kroner i kalenderåret. Hvis summen totalt for disse utgiftene overgår dette beløpet trer regelen i kraft. Som hovedregel skal du få dekket 90 prosent av de utgifter som overstiger 1927 kroner.

Barn eller partners utgifter

Hvis du forsørger barn under 18 år eller samboer eller ektefelle, som også har utgifter knyttet til sykdom, kan du slå disse utgiftene sammen med dine egne. Hvert familiemedlems utgifter må utgjøre mer enn 1927 kroner i kalenderåret. Når de slås sammen skal hele beløpet regnes med, ikke bare kostnader utover 1927 kroner per person.

Familien totalt skal kun betale 1927 kroner som et minstebeløp hvert kalenderår.

Beregnes opp mot inntekt

Dersom din inntekt ikke overstiger grunnpensjon etter lov om folketrygd, kan du få dekket minstebeløpet om du ikke er i stand til å betale det selv. Er du gift eller samboer regnes inntektene til de to voksne samlet. For barn under 18 år vil de foresattes inntekt avgjøre om man også kan få dekket minstebeløpet.

Krav om legeerklæring

Som hovedregel må du betale utgiftene og deretter sende en søknad til HELFO og kreve at utgiftene dine blir dekket. Du må ha legeerklæring som viser at vilkårene for rett til bidrag er oppfylt når det gjelder utgifter bandasje og forbruksmateriell. Legeerklæring for reseptfrie legemidler er ikke nødvendig.

Du må sende søknad til HELFO innen seks måneder etter årsskiftet i det kalenderåret du hadde utgifter.

Hva kan du få dekket?

Når det gjelder hudlidelser kan man få dekket utgifter til reseptfrie salver, kremer og oljer til bruk i behandling av betydelige og kroniske hudlidelser med uttørring av huden. Her er også brannskader og pustulosis palmoplantaris inkludert. Du må dokumentere at behovet for salver, kremer og oljer er eller vil bli varig, altså over to år.

Pårørende og hjemmesykepleie

Hvis sykdommen forverres og du trenger kolloide sårplaster, kan du få bidrag til å dekke dette. Du får ikke dekket plaster dersom sårbehandlingen blir utført av hjemmesykepleien. Hvis det er en deling mellom deg, pårørende og hjemmesykepleie, får du dekket sårplastre du selv kjøper.

Erklæring fra spesialist

Ved oppstart av ny behandling og deretter hvert tredje år, må du ha en erklæring fra legespesialist på behandlingsbehovet og aktuelle produkter.

Erklæringen må inneholde persondata om pasienten, diagnose og beskrivelse, produktnavn, omtrentlig totalforbruk av salver, kremer og oljer og en bekreftelse på at behovet for produktene forventes å vare i mer enn to år.

Refusjonshjelpen

I 2016 inngikk Psoriasis- og eksemforbundet et omfattende samarbeid med Farmasiet, tidligere Komplett Apotek. Samarbeidet gir deg som medlem fordeler i form av 15 % rabatt på et bredt sortiment hudpleieprodukter, kosttilskudd, klær og hansker. Du får fri frakt til Post i Butikk, dørleveranser til kr. 49,-, men også bistand til refusjon av utgifter (§ 5.22) ved hjelp av en tjeneste kalt «Refusjonshjelpen».

Melder du deg på refusjonshjelpen får du tilsendt dine kvitteringer og ferdig utfylt søknadsskjema hver måned. Det eneste du må gjøre er å signere kravet (skjemaet) og sende det inn. Les mer om Refusjonshjelpen her.

Les mer om medlemsavtalen i Farmasiet.no og hvordan du registrerer deg her.  

Nyttige lenker

Helsenorge.no
Lovdata § 5.22 bidrag til spesielle formål

Søknadsskjema til Helfo om støtte til bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram