Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Målet med behandlingen av urtikaria og elveblest er å unngå blemmer og kløe, såkalt symptomkontroll.

De fleste pasienter vil ha god nytte av antihistaminer, som også brukes mot blant annet høysnue og pollenallergi. Pasientene får gjerne forhøyet dose av dette. Ved manglende effekt bør annen behandling vurderes, for eksempel anti-IgE-antistoffer. Dette antistoffet brukes som hjelpemiddel i allergidiagnostikken og i behandling av astma og urtikaria. Denne type behandling igangsettes vanligvis av hudleger eller andre spesialister, og er basert på internasjonale retningslinjer.

De internasjonale retningslinjene er basert på internasjonale eksperters gjennomgang av aktuell litteratur, praksis og studier. De har oppsummert og vurdert eksisterende kunnskap, som har resultert i internasjonale «guidelines» eller retningslinjer for hvordan man skal definere, klassifisere, diagnostisere og behandle urtikaria.

Retningslinjer for behandling

De internasjonale retningslinjene understreker at det er viktig å bidra til symptomkontroll og å redusere symptomene. Dette er ofte målet med behandlingen.

Dette innebærer som oftest å redusere den effekten stoffer som histamin har på mastcellene i huden eller andre organer. Dette er grunnen til at vedvarende behandling med antihistaminer synes å være gunstig ved urtikaria. Det finnes sikkerhetsdata for langtidsbruk av antihistaminer. Sammen med resultater fra kliniske studier og de bakenforliggende virkningsmekanismene til disse medisinene, er dette grunnen til at antihistaminer brukes i første linje ved urtikaria.

Antihistaminer

Nesten halvparten av pasientene vil ha god effekt av antihistaminer. Studier viser at majoriteten av pasienter som ikke responderer på en enkel dose, vil kunne dra nytte av en doseøkning opp til firedobbel dose. Pasienter kan stå på dette forebyggende, og hvis nødvendige i over flere år. Disse medisinene tolereres godt med lite bivirkninger.

Antihistaminer har vært brukt i behandling av urtikaria siden 1950, og det er blitt utviklet en ny generasjon med antihistaminer. Retningslinjene anbefaler at man bruker moderne andre generasjon fremfor første generasjon antihistaminer. De moderne medisinene virker i liten grad sløvende.

I de tilfeller der man ikke har oppnådd symptomkontroll etter doseøkning av antihistaminer alene, anbefales annen behandling i tillegg.

Foto: Istock

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram