Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Urtikaria (elveblest) kan enten være akutt eller kronisk, allergisk eller ikke-allergisk. Det er årsakene til utbruddet og varigheten av utbruddene som avgjør hvilken type man har.

Akutt urtikaria

Urtikaria kan være akutt eller kronisk, og den kan være allergisk eller ikke- allergisk av natur. Ved akutt urtikaria er utslettet og kløen vanligvis borte innen 12-24 timer. Utbruddene kan komme og gå i opptil seks uker. Kontakturtikaria (Type I-allergi) er den vanligste form for akutt urtikaria, og det kan enten skyldes allergi eller en direkte toksisk (giftig) effekt av eksponeringen vi har kommet i kontakt med. Det skilles mellom kontakturtikaria og kontaktallergi, les mer om det på NAAF sine hjemmesider. 

Kronisk urtikaria

Kronisk urtikaria defineres ved at det kommer nye vabler over en periode på mer enn 6 uker. Kronisk urtikaria kan deles inn i fysikalsk urtikaria og spontan urtikaria. Ved fysikalsk urtikaria kan vi trigge symptomene med ytre påvirkning, for eksempel med kulde, varme, risp eller trykk. Når vi ikke klarer å identifisere hva som utløser utbruddene, kaller vi det for kronisk spontan urtikaria. 

Allergisk urtikaria

Allergi skyldes at immunforsvaret har dannet allergi-fremkallende antistoffer mot det man er allergisk mot. De som er allergisk mot egg har antistoffer i huden og i blodet som passer spesifikt til molekylene i eggehviten. Antistoffene sitter blant annet på utsiden av mastcellene. Dersom en med eggeallergi spiser egg, vil molekylene fra eggehviten bindes til antistoffene som sitter på mastcellene. 

Det vil påvirke mastcellene slik at de slipper ut histamin og urtikaria oppstår i løpet av fire timer. Reaksjonen kommer hver gang vedkommende spiser egg. Derfor er det som regel enkelt å finne frem til hva som utløste reaksjonen. Allergisk urtikaria kan fremkalles ved direkte hudkontakt med det man er allergisk mot. Eksempel på det er matvarer, pelsdyr og lateks.

Ikke-allergisk urtikaria

Mastcellene i huden kan slippe ut histamin uten at det skjer en allergisk reaksjon. Et barn som spiser mye jordbær kan få akutt urtikaria. Hvorfor dette skjer vet man ikke helt, men det antas at jordbær inneholder stoffer som direkte påvirker mastcellene og får dem til å slippe ut histamin. Dette skjer uten at det dreier seg om antistoffer i jordbær. Til forskjell fra en fra en ekte allergisk reaksjon skal det mye mer til før reaksjonen skjer, og barnet vil tåle jordbær senere i livet

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram