Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Forskning

Kartlegging av kronisk urtikaria gjennomføres på flere måter.

De internasjonale retningslinjene for diagnostisering og behandling av urtikaria understreker betydningen av å behandle slik at man unngår vabler og kløe for å oppnå symptom kontroll. Utredningen skal være begrenset og fortrinnsvis målrettet, og målet med behandlingen av kronisk urtikaria bør være full kontroll av symptomene.

Det viser seg at mange blir tilfreds så fremt de får god kontroll over kløen, selv om de fremdeles skulle ha noe utslett.

Behandling med medikamenter

Retningslinjene anbefaler en enklere behandlingsalgoritme med medikamenter som har god dokumentert effekt, og dette skal bidra til at man raskere oppnår målsetningen om symptomkontroll.

Noen leger kartlegger urtikaria ved sykdomsaktivitet og livskvalitet før, under og etter behandling. Pasienten fyller ut skjemaer som urtikaria Life Quality Index» (DLQI).

Gratis apper

Alternativt kan livskvalitet kartlegges ved å benytte gratis nedlastbare apper på smarttelefonen. Appene finner man på Appstore og Google Play. (søk på "min elveblest"). Appene kan bidra til bedre sykdomsinnsikt, og gi en indikasjon på hvor godt behandlingen virker.

MinElveblest er en helseapp fra legemiddelfirmaet Novartis. Sykdomsaktivitet og livskvalitet kan loggføres, og i tillegg kan egne bilder og kommentarer legges ut. Det genereres en skjematisk oversikt, noe som kan hjelpe til en bedre sykdomsforståelse. Loggene lagres som PDF og kan formidles til legen. Dette kan gi et bedre beslutningsgrunnlag for valg av behandling.

Les mer på nettsiden minelveblest.no

Studie med skandinaviske pasienter

Under den europeiske dermatologikongressen, EADV, i september 2017 ble en studie om kronisk urtiakaria presentert. I studien deltok 50 pasienter fra Norge, 28 fra Sverige og 80 fra Danmark, og den viste blant annet at personer med urtikaria kan få et mye bedre liv ved strukturert oppfølging av sykdommen.

Formålet med studien var å dokumentere hvordan man behandler og følger opp pasienter med kronisk urtikaria som ikke responderer tilstrekkelig på ikke-søvndyssende H1-antihistaminer, som vil si allergimedisin. Til tross for navnet vil enkelte likevel bli trette av medisinen. Videre ble det undersøkt hvordan behandlingene som finnes blir brukt, og hvordan sykdommen påvirker hverdagen til dem som blir rammet. Observarsjonsstudien ble gjennomført med økonimsk støtte fra legemiddelfirmaet Novartis. 

Les artikkel om studien i Hud & Helse nr. 2 / 2018

Foto: iStock

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram