Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Behandlingstrapp

De fleste former for Psoriasis kan igjennom intens behandling bli borte for kortere eller lengre tid. Men at en psoriatiker er symptomfri, betyr ikke at man er helbredet. Behandlingsmåtene varierer ofte etter sykdomsbildet.

Behandlingsmetodene er:

Hjemmebehandling, dette er meget tidkrevende og krever mye av psoriatikerens tålmodighet.

Sykehusinnleggelse, er svært viktig og nødvendig for mange, selv om psoriatikerene ønsker et utvidet poliklinisk behandlingstilbud.

Poliklinisk behandling med UV - lys, er en enkel behandlingsform, som på langt nær er godt nok geografisk fordelt. Svært mange steder mangler dette behandlingstilbudet helt. Det finnes imidlertid en del behandlingsinstitutt i PEFs regi, i tillegg til de som er ved hvert enkelt sykehus.

Klimabehandling (sol og saltvann), er i offentlig regi og foregår på Kanariøyene. Etter søknad via lege, tar uttaksnemda på Rikshospitalet, etter visse kriterier, ut de pasienter som får klimabehandling. Hudpasienter får et tre ukers opphold ved statens behandlingssenter, og er underlagt de samme trygdebestemmelser som ved en sykehusinnleggelse i Norge. Pasienter betaler en egenandel for denne typen behandling.
85 - 90 prosent får betydelig bedring av bading og soling.

Også Psoriasis- og eksemforbundet og lokalforeningene arrangerer slike turer, men her må man selv betale reise og opphold.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram