Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Klimabehandling

Behandlingsreiser til utlandet er et tilbud til barn, ungdom og voksne med psoriasis og psoriasis artritt.

Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet og Rikshospitalet administrerer ordningen.

Behandlingene består av tre og fire ukers opphold i varmt klima med fysikalsk behandling og medisinskfaglig oppfølging. Tilbudet er et supplement til den behandlingen som finnes i Norge.

Se Rikshospitalets hjemmesider for mer informasjon.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram