Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Følgesykdommer

Psoriasis regnes som en systemisk sykdom som skyldes en ubalanse i immunsystemet- en autoimmun sykdom. Høy forekomst av psoriasis artritt blant psoriatikere er veldokumentert fra tidligere.

Det blir i dag referert til forskning som viser at psoriatikere får en overhyppighet av flere sykdommer relatert til andre organer. Forskning viser at psoriatikere har en overhyppighet av overvekt, høyt blodtrykk, hjerte-karsykdom, diabetes, tarmsykdommer som for eksempel Morbus Chron og depresjon. Om disse sykdommene er direkte koblet til psoriasis som sykdom eller om de er et resultat av sykdommen er foreløpig ikke avklart.

Det er også veldokumentert at psoriatikere har et større forbruk av alkohol og tobakk enn normalbefolkningen. Sammenhengen mellom alkoholkonsum, røyking og psoriasis er heller ikke vitenskapelig avklart. Sagt med andre ord, man vet ikke hva som er høna og hva som er egget. Men man vet at overvekt og røyking disponerer både for høyt blodtrykk og hjerte-karsykdom. Overvekt disponerer også for utvikling av diabetes type II. Disse opplysningene gir imidlertid et grunnlag for å kunne hevde at en sunn livsstil med riktig kosthold, mosjon og røykfrihet vil kunne forebygge eller redusere hyppigheten av psoriasissykdommens "følgetilstander".

Du kan lese mer om psoriasis som systemsykdom i en omfattende og informativ artikkel som Cato Mørk, hudlege ved Akershus Hudlegesenter, skrev i medlemsbladet Psoriatikeren nr. 4/2007 (nå Hud & Helse).

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram