Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Forskning

Illustrasjon: Istockphoto

Norsk forskergruppe

Det forskes mye på hudsykdommer internasjonalt og også noe i Norge. I 2005 ble forskningsgruppen ORAACLE (Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment) etablert. Temaene er allergiske sykdommer og lungesykdommer hos barn, unge voksne og toppidrettsutøvere, med fokus på betydningen av miljø, livsstil og genetikk for utvikling av allergiske sykdommer.

Forsker på hudbarrieren hos barn

Et norsk doktorgradprosjekt tar spesielt for seg atopisk eksem hos barn. Hensikten er å kartlegge faktorer som kan være involvert i utviklingen av eksem, slik som hudbarrieren, vitamin D- og cortisolnivåer.

Forebyggende forskning

En annen studie kalt PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and Allergy) - skal undersøke om allergiske sykdommer kan forebygges gjennom to tiltak; tidlig introduksjon av mat og hudpleie. I tillegg vil studien undersøke mekanismer rundt hvorfor man utvikler allergiske sykdommer, samt kartlegge hvilke faktorer som påvirker risikoen for å utvikle astma, allergi og andre folkesykdommer.

Tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser at allergiske sykdommer i dag rammer rundt 40 % av verdens befolkning. Tallet er ventet å stige til 50 % i 2030. Det er per i dag ingen kjente primærforebyggende tiltak mot utvikling av allergiske sykdommer, og PreventADALL-studien vil kunne tilføre ny kunnskap om forebygging, samt rundt hvilken rolle genetikk (arv), miljø og livsstil og andre faktorer spiller for utviklingen av allergiske sykdommer.

«Eksemgåten»

Forskningsmiljøet ved Oslo Universitetssykehus ønsker også å ta tak i selve inflammasjonen (betennelsen) for å se om man kan løse «eksemgåten». Eksem er en betennelse i huden som deler trekk med andre typer betennelser. Hudsykdommer er komplekse sykdommer, og det kreves en tverrfaglig tilnærming fra basalforskere, klinikere (hudleger) og eksperter innen miljøpåvirkning for å løse eksemgåten. For å løse oppgaven må det legges til rette for et nasjonalt, og ikke minst et internasjonalt forskningssamarbeid.

Instrumenter til bruk i forskning

Norske representanter, hudleger, pasienter og PEF har engasjert seg i HOME-nettverket. Dette er et globalt nettverk som har som mål å gi anbefalinger om hvilke instrumenter som kan brukes i forskningssammenheng når man skal studere eksem. Eksempelvis har man kommet med anbefalinger om at EASI skal brukes ved vurdering av alvorlighetsgraden av eksemet og POEM skal brukes ved vurdering av pasientens symptomer.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram