Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Eksemskolen på Oslo universitetssykehus

Huden min

Behandlingsreiser

Siw Edquist Hansens blogg om barn med atopisk eksem

Eksemutvalget på Instagram kan finnes med brukernavn: @eksemutvalget_pef

Be om å bli medlem i Facebookgruppen "Barn med atopisk eksem". Gruppen er lukket, og er et sted en kan utveksle erfaringer om egne barn som er plaget av atopisk eksem, og søke råd, informasjon og støtte.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram