Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Klimabehandling

Behandlingsreiser til utlandet er et tilbud til barn med atopisk eksem opp til 18 år.

Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Det er Seksjon for behandlingsreiser på Rikshospitalet ved Universitetssykehuset i Oslo som administrerer ordningen. For å søke trenger du en bekreftelse fra lege.

Barn under 14 år har rett til å ha med én ledsager. I løpet av tre uker får barnet tilrettelagt sykdomsundervisning på ettermiddagene. På dagtid får barna undervisning på skole eller går i barnehage. Barnet følger et behandlingsopplegg med ulike aktiviteter. 

Psoriasis- og eksemforbundet jobber for at også voksne med atopisk eksem skal kunne få dette tilbudet. I flere år har forbundet presentert kravet i høringer i forbindelse med statsbudsjettforhandlinger.

På seksjonens nettside kan du lese mer om behandlingsreiser 

Her kan du lese om kravet vårt forhandlinger om statsbudsjettet for 2021.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram