Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

PEF-ung er en barne- og ungdomsorganisasjon som jobber opp mot aldersgruppen 0 til og med 30 år. PEF-ung har slagordet kunnskap, vennskap og fellesskap, og dette er fellesnevnere som går igjen i alle organisasjonens aktiviteter.

PEF-ungs formål er å jobbe for at barn og ungdom med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt får sin livskvalitet sikret både fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk. Tiltakene har derfor aldri et rent sosialt aspekt, men alltid en hensikt om å danne et kunnskapsrikt fellesskap. I arbeidet er kunnskapsbygging, kunnskap gjennom felleskapet og tryggheten i vennskapet viktig. PEF- ung ble stiftet i 1987 og har omtrent 300 medlemmer.

Utstrakt samarbeid

Ettersom PEF og PEF-ung jobber for samme formål, men mot ulike aldersgrupper, samarbeider organisasjonene mye. Blant annet får PEF-ung representere i PEFs forum, og PEF-ung har to representanter i PEFs sentralstyre. Organisasjonene samarbeider om interessepolitikk, behandlingsreiser til utlandet, samarbeidspartnere og mye mer. Det jobbes for å synliggjøre saker som er viktige for barn, ungdom og unge voksne med våre diagnoser eller som pårørende. Dette betyr ikke at PEF-ung ikke har et eget interessepolitisk arbeid. Ved flere anledninger jobber PEF-ung også interessepolitisk uavhengig av PEF. Det tette samarbeidet gjør imidlertid at PEF-ungs medlemmer også inkluderes i PEFs arbeid på lokal- og fylkesnivå.

PEF-ung er en liten organisasjon med ca. 300 medlemmer, 5 lokale PEF-ung grupper og ca 20 ungdomskontakter. Ved å inkluderes i PEFs arbeid på lokal- og fylkesnivå kan PEF-ung tilby sine medlemmer i PEF-ung tilhørighet til et lokallag.   

Allsidige aktiviteter

Samarbeidet med PEF gjør at PEF-ung kan fokusere på mer medlemsrettede aktiviteter. PEF-ung arrangerer sommerleir hvert år, og hver høst inviterer organisasjonen til ungdomskonferanse. Annethvert år slås ungdomskonferansen sammen med landsmøtet. Landsmøtet er organisasjonens øverste beslutningsorgan, hvor PEF-ungs medlemmer kan bestemme hva organisasjonen skal gjøre og fokusere på de neste to årene. Her velges også nytt ungdomsstyre til PEF-ung sentralt.  

Utover de faste arrangementene gjennomfører PEF-ung flere andre typer prosjekter og arrangementer. De siste årene har vi gjennomført fotoprosjektet Vakker med psoriasis, bokprosjektet Moments, filmprosjektet Screwed Hud og vinterleiren Varme Vinterminner. Hvilke prosjekter PEF-ung gjennomfører avhenger av medlemmenes ønsker. Flere av prosjektene nevnt over er gjennomført etter ønske fra ett eller flere medlemmer i organisasjonen. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt dersom du har en ide eller et ønske for PEF-ung. 

Frifond organisasjon

For å stimulere til lokale aktiviteter deler PEF-ung årlig ut Frifond Organisasjon-midler rettet mot aktiviteter på lokalnivå i organisasjonen. Her kan alle PEF-ung grupper søke om midler til aktivitet i Norge. Med disse midlene arrangeres det hyttetur for lokale grupper, nissefest, besøk i Tusenfryd, paintball, gokart og mye mer.  

Til tross for organisasjonens størrelse er PEF-ung en organisasjon med betydning og påvirkningskraft. Organisasjonens fellesskap har for mange medlemmer vært en trygg havn i oppveksten. PEF-ung har et unikt fellesskap hvor alle er fortrolige med diagnosene, og medlemmene ser den enkelte for den han eller hun er, ikke bare mht. huden.

PEF-ung har et fellesskap som kan gi trøst og gode råd. Mange opplever å få selvtilliten tilbake av å møte flere med samme utfordring som seg selv.

Samarbeid med LNU og Unge Funksjonshemmede

PEF-ung er en organisasjon med betydning for strukturelle forhold knyttet til hvordan det er å leve med en kronisk hudsykdom og psoriasisartritt, og er med på å spre ungdomsperspektiv i saker som er viktige for barn og unge. Dette arbeidet ivaretas i samarbeidet med PEF og gjennom medlemskap i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Unge Funksjonshemmede.

PEF-ung ønsker å spre informasjon og kunnskap om hvordan livet med psoriasis, atopisk eksem, annen hudsykdom og psoriasisartritt kan være, samt hvilke strukturer som kompliserer hverdagen og hvilke tiltak som kreves.

PEF-ung representerer på ulike arenaer og setter livet med kroniske lidelser på dagsorden for samarbeidspartnere, helsevesen, pårørende og politikere. PEF-ung holder foredrag om diagnosen på skoler ved forespørsel og har ved flere anledninger vært på Stortinget.

 

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram