Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Vedtekter og forskrifter er det sentrale styringsdokumentet i PEF-ung.

Les PEF Ungs vedtekter og forskrifter


PEF-ungs vedtekter ble sist endret og vedtatt under Landsmøtet oktober 2022.  

Eventuelle forslag til endringer sendes styret senest 8 uker før neste landsmøte (jfr. § 5.1), og vedtektsendringer krever 2/3 flertall (jfr. § 5.5). Dato for neste landsmøte settes i begynnelsen av 2024 og gjennomføres innen utgangen av oktober 2024 (jfr. §5.2).

 

 

 

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram