Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Det finnes ulike behandlinger for psoriasisartritt (PsA).

Målet med behandlingen av psoriasisartritt (PsA) er å redusere symptomer og leddsmerter, dempe leddbetennelse og bedre funksjonen, slik at pasientens arbeidsevne og livskvalitet i størst mulig grad opprettholdes. Behandlingen er ofte et samspill mellom fastlege, dermatolog, revmatolog og ofte fysioterapeut og ergoterapeut.

Det finnes flere ulike behandlinger for PsA. I tidlig fase og ved milde tilfeller behandles PsA med kortison og andre medikamenter som demper immunsystemets tendens til å lage betennelse. I milde tilfeller er vanlige betennelsesdempende medisiner tilstrekkelig. Kortison kan gis som tabletter, injeksjon i muskel (som virker på hele kroppen) og injeksjon i ledd. Ved mer alvorlig grad av PsA brukes sykdomsmodifiserende behandling (DMARD), som for eksempel Methotrexate og biologiske legemidler. 

Sykdomsmodifiserende

Sykdomsmodifiserende behandling forkortes ofte til DMARD (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs) og brukes hvis pasienten ikke har tilstrekkelig effekt av vanlige betennelsesdempende behandling.

Metotreksat
Metotreksat (Methotrexate) er et legemiddel som brukes ved revmatiske sykdommer. Dette er den vanligste førstebehandlingen. Dette er en tablettbehandling som er en immundempende behandling. I svært høye doser fungerer den som en cellegift, men for artrittsykdom brukes svært lave doser. Den tas en gang per uke og kombineres med tilskudd av folsyre for å unngå bivirkninger.

Biologiske og biotilsvarende legemidler
Biologiske preparater har en annerledes virkningsmekanisme enn ikke-biologiske. De fleste biologiske legemidler virker ved å stimulere eller hemme immunsystemet. Biologiske legemidler gis enten som injeksjon i form av sprøyte eller penn. Noen kan kun gis som infusjon på sykehuset.

 
Bilde: Injeksjons penn med biologisk legemidler (t.v), Metotreksat (t.h) (iStock)

Biotilsvarende legemidler er en gruppe legemidler som er utviklet med utgangspunkt i biologiske legemidler, som har eller er i ferd med å miste sin patentbeskyttelse. Dette betyr at andre legemiddelprodusenter også kan lage og selge tilsvarende preparat. Et biotilsvarende legemiddel skal ha samme effekt og kvalitet som det originale legemidlet det ligner på. Biotilsvarende legemidler kalles også biosimilars.

Annen behandling

Fysisk aktivitet kan spille en viktig rolle i symptomkontroll ved PsA. Tilstrekkelig fysisk aktivitet kan bidra til å opprettholde god mobilitet, redusere betennelsesnivåene og føre til redusert smerteoppfatning. Det er ikke farlig for leddene at du trener eller belaster noe. Kjenner du smerter, kan det derimot være et varsel om at du bør ta det litt roligere ved neste treningsøkt.

Klimabehandling
Barn, ungdom og voksne med revmatisk inflammatorisk leddsykdom, som PsA kan søke på den statlige ordningen med behandlingsreise til utlandet. 

En behandlingsreise innebærer et tre eller fire ukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima. Behandlingen kan bestå av gruppetrening på land og i basseng, individuell fysioterapi, soling, undervisning og helsefaglig oppfølging.

Du finner mer informasjon på våre sider om klimabehandling og på nettsiden til Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus 

Oppfølging

Det er viktig med regelmessig oppfølging hos lege hvis en bruker medisiner, og mange har behov for å gå til revmatolog for leddplagene og til dermatolog for psoriasisen. En må også ta regelmessig blodprøver mellom kontroller, og de fleste gjør dette hos fastlegen.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram