Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

En følgesykdom?

Ny kunnskap tyder på at psoriasis ikke bare er en sykdom som begrenser seg til huden, men at den kan være en systemisk betennelsesprosess som gir økt risiko for andre følgesykdommer.

En følgesykdom er en sykdom som ofte viser seg å opptre samtidig med en annen sykdom. Ofte omtales følgesykdommer med begrepet “komorbiditet”. Følgesykdommer kan potensielt være farlige og det er viktig å ta behandlingen av psoriasis på alvor samtidig som du bør tilstrebe er sunt og variert kosthold og holder deg aktiv i hverdagen.

Årsaken kan være arv og / eller miljø, men kan også forklares ved at en annen risikofaktor ligger under begge sykdommene. Det ser ut til at en slik faktor er en kronisk betennelse som forårsaker både psoriasis og andre sykdommer. Vi antar at også andre mekanismer kan ha betydning for utvikling av komorbiditet.

Inflammatoriske følgesykdommer

Den vanligste følgesykdommen er psoriasisartritt som gir betennelse i leddene. Ikke alle er enige at psoriasisartritt er en komorbiditet. De som er uenige i at psoriasisartritt er en komorbiditet vil hevde at det er en del av den samme sykdommen. Betennelsessykdommer i tarmen, som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt er også en kjente følgesykdommer ved psoriasis.

Psykisk helse

Ubehag, smerter og kløe forårsaket av psoriasis har negativ innvirkning på den psykiske helsen og kan føre til angst og depresjon. Stigmatisering, skam og isolasjon bidrar også negativt. 

(Det diskuteres om psykiske lidelser som angst og depresjon er en komorbiditet eller at det kan være en følge av belastningen med å leve med diagnosen).

Hjerte- og kar, diabetes og metabolsk syndrom

Psoriasis knyttes spesielt til en forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes og metabolsk syndrom. Metabolsk syndrom er en samlebetegnelse for økt innhold av ugunstig fett i blodet, økt livvidde, overvekt, høyt blodtrykk og forhøyet blodsukker. For at en person skal ha metabolsk syndrom må tre av komponentene være til stede.

Det ser ut til å være en særlig sterk sammenheng mellom psoriasis og metabolsk syndrom hos unge kvinner. Personer med psoriasis bår jevnlig kontrollere blodtrykk, kolesterol og blodsukker.

Overvekt

Isolasjon og nedsatt funksjonsevne på grunn av psoriasis gir også økt risiko for overvekt. Å ha en kronisk betennelsessykdom i seg selv øker risikoen for overvekt og omvend kan overvekt være risko for å utvikle psoriasis. Overvekt kan også føre til en forverring av psoriasissymptomene på grunn av at tilstedeværelse av proinflammatoriske celler i fettvevet. Reduksjon av overvekt kan føre til bedring av psoriasis.

Andre følgesykdommer

Høyt blodtrykk, forskjellige type gikt, uveitt (betennelse i regnbuehinnen på øyet), kronisk tretthetssyndrom, fibromyalgi, KOLS og lungekreft er andre tilstander som opptrer oftere hos personer med psoriasis.

Behandling og forebygging

Siden psoriasis har så mange alvorlige følgesykdommer som kan gi ytterligere funksjonsnedsettelse og dårligere livskvalitet, er det viktig å behandle psoriasis med hensyn å redusere risikoen for komorbiditet.

Selv kan du forebygge følgesykdommene med en sunn livsstil: et sunt og variert kosthold, regelmessig fysisk aktivitet med moderat intensitet, moderat alkoholforbruk, redusere overvekt og unngå tobakk.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram