Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Ved alle kroniske sykdommer er det viktig å følge behandlingsopplegget som er avtalt mellom lege, pasient og pårørende.

Spesielt i gode perioder hvor eksemet ikke er aktivt, er det viktig å følge de forebyggende tiltakene man som lege og pasient er blitt enige om. Slik forlenges tiden til eksemet blusser opp igjen.

I periodene hvor eksemet er mer akutt, er det viktig å si fra til legen hvis behandlingen mister effekt eller det oppstår bivirkninger. Foreldre til barn bør være oppmerksomme hvis barnet får andre plager det ikke har hatt før.

Det er vist at en stor andel av pasienter med atopisk eksem ikke følger oppsatt behandlingsplan utarbeidet av legen.

Compliance og adherence

Blant leger og helsepersonell brukes ofte begrepene compliance og adherence om problemstillingene knyttet til behandlingsetterlevelse. Compliance er i hvor stor grad pasienten tar medisinen som ordinært er foreskrevet av legen, mens adherence beskriver hvorvidt pasienten følger opp behandlingen som er avtalt mellom lege og pasient. Slik sett beskriver adherence mer et samarbeidsforhold mellom partene.

Flere studier bekrefter at en stor andel kronisk syke aldri følger opp resepten fra legen.

Pasientens egne oppgitte grunner til manglende oppfølging (1):

  • Pasientene har i øyeblikket få symptomer (64 %)
  • Pasientene ønsker ikke behandling som inneholder hormoner (17 %)
  • Manglende effekt av tidligere behandling (14 %)

Underliggende forklaringer

Forklaringene til manglende etterlevelse kan være flere. Et viktig aspekt er nok at sykdommen er kronisk, det vil si at behandlingen krever mye tid og oppfølging. Andre faktorer som påvirker adherence er sosial og økonomisk status, hvordan pasienten opplever å ha sykdommen, sykdomstilstanden, fastsatt behandling og forholdet til behandlingssystemet. En spesiell utfordring innen dermatologi er videre hvordan pasienten til enhver tid kan vite hva som er riktig dose krem og salve. Hudlegen kan praktisk vise pasienten hva som er riktig mengde, slik at det er lettere for pasienten å følge opp behandlingen.

Bevisst eller ubevisst avvik fra behandlingen

Et studie har vist at 70 % av de spurte hadde til hensikt ikke å følge opp sin behandling, mens 30 % ubevisst ikke fulgte opp ved at de glemte å ta medisinen. Det at så mange velger ikke å følge opp foreskrevet medikament kan skyldes personlige valg, misforståelser, at pasienten ikke ønsker behandling, manglende tillit til helsepersonale og/eller frykt for alvorlige bivirkninger. Så mange som 80 % av pasientene leser pakningsvedlegget når de henter et nytt medikament, og 77 % av disse fokuserer på de alvorlige bivirkningene. 32 % lar være å ta medikamentet som følge av informasjonen som oppgis om alvorlige sideeffekter.

Hvordan forbedre behandlingsetterlevelsen?

Pasienten bør først og fremst få en behandling som er enkel å følge, og som er enkel å dosere og smøre på. Behandlingen bør også gi rask effekt og ha få alvorlige bivirkninger. Det er hudlegenes ansvar å ha et aktivt forhold til etterlevelsen, ved å gi effektiv og riktig informasjon til pasienten, sikre at partene kommer til enighet om en god behandling, og til slutt sørge for at behandlingsrådene blir gjennomført.    

(1) Storm, Andreas (2011): «Manglende behandlingsetterlevelse blant psoriasispasienter» Psoriatikeren 4/2011 s. 17.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram