Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Varme og svette irriterer huden hos mange med atopisk eksem. Ved trening i perioder når eksemet er aktivt kan man kanskje senke intensiteten, slik at man ikke blir så varm.

Løst sittende treningsklær vil også minske irritasjonen. Det er viktig å huske å smøre seg etter dusjing.

Viktig for livskvaliteten

Mosjon og trening er viktig for god helse. Det er viktig å finne gode løsninger både for voksne og for barn, slik at eksemet ikke hindrer den fysiske utfoldelsen, som igjen kan føre til nedsatt mestringsfølelse og livskvalitet.

Anb​efali​nger for voksne

 • Voksne som i utgan​gspunktet er lite fysisk aktive vil ha en betydelig helsegevinst ved å utøve fysisk aktivitet omtrent 30 minutter av moderat til høy intensitet daglig. Optimale helseeffekter oppnås sannsynligvis ved en kombinasjon av minst 75 minutter fysisk aktivitet med høy intensitet per uke og inntil 30 minutter daglig moderat fysisk aktivitet.​​​​​
   
 • Voksne bør være i moderat fysisk aktivitet i minst 150 minutter hver uke. Med høy intensitet kan man få tilstrekkelig dose på halve tiden - 75 minutter. Man kan også kombinere moderat og høy intensitet.
   
 • Økt dose gir større gevinst - litt er bra, mer er bedre. «Dobbel dose» - inntil 300 minutter med moderat intensitet eller inntil 75 minutter med høy intensitet, eller en kombinasjon gir mer helsegevinst.
   
 • Aktiviteter kan deles opp i økter av minst 10 minutters varighet.
   
 • Det anbefales i tillegg å gjennomføre øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper minst to dager i uken. Muskelstyrkende aktivitet kan inkluderes i minimums anbefaling om minst 150 minutters moderat intensitet eller legges på som ekstra aktivitet utover dette.
   
 • Stillesitting i hverdagen bør reduseres, og lange perioder i ro bør stykkes opp med korte avbrekk med lett aktivitet, som å gå, stå eller rusle.​

An​​befali​​nger for barn

 • Barn og unge bør være fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være med moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uken bør det legges til rette for aktiviteter med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og som styrker skjelettet.
   
 • Lek og fysisk aktivitet utover 60 minutter hver dag gir mer robuste og friskere barn.
   
 • Stillesitting bør begrenses så mye som mulig, og stykkes opp med mer aktive perioder av lett aktivitet.​​​
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram