Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Kløe og smerter er kjernesymptomer ved atopisk eksem.

Kløe

Kløe er et kjernesymptom ved atopisk eksem. Atopisk hud er tørr og klør mye. Kløen er mest uttalt om natten og mange sover dårlig. Kløe fører til kloring som igjen fører til kløe.

Kontakt med en del ytre faktorer kan forverre kløen. Dette kan være klesplagg, varme eller kulde, allergener eller irritanter og stress.

Unngå å klø «tilbake»

Kløen gjør det naturlig å klore seg, særlig om natten. Det er imidlertid viktig å unngå å klø seg så mye som mulig. Når man klorer opp huden, irriteres nervebaner som gjør at det klør enda mer og utslettet blir enda mer hissig. Huden skades også, noe som øker risikoen for bakterieinfeksjoner.

Smerter

Oppklort eksem fører til at pasienten opplever smerte. Hvis eksemet blusser opp og blir verre kan smertene øke på spesielt hvis eksemet bli infisert. Klær eller andre ting som kommer i kontakt med huden kan gjøre veldig vondt for en del med atopisk eksem.

Påvirker livskvaliteten

Mange med hudsmerter opplyser at smerten har en betydelig negativ innvirkning på søvn, livsglede, humør og jobb. Hudsmerten bidrar til søvnforstyrrelser og redusert livskvalitet.

Smertemestringsteknikker

  • Kontra-irritasjon: Irritere et annet sted på kroppen eller klø i nærheten av der det virkelig klør
  • Fysisk aktivitet: Øker generell mestringsfølelse og velvære
  • Avslapningsteknikker
  • Ferdighetstrening: Å bli bedre i noe øker mestringsfølelsen
  • Avledning: Oppmerksomheten styres mot noe annet enn smerten
  • Visualisering: Maner fram et indre bilde som gir en positiv emosjonell stemning
  • Rekonseptualisering: Omtolke problemet fra «overveldende» til håndterbart
  • Selv-overvåking: Identifisere og endre negative tankemønstre hvor du «snakker deg selv ned»
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram