Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Røyking i seg selv er helseskadelig, og på mange områder irriterer kjemikaliene i røyken huden. For mye alkohol er også stressende for kroppen og kan forverre eksemet.

Røyking og eksem

Røyking og eksem

I tillegg til at røyking i seg selv er helseskadelig på mange områder irriterer kjemikaliene i røyken huden og kan være svært ugunstig for personer med atopisk eksem. Røyking kan dessuten bidra til å redusere effekten av legemidler, som kan være viktig i behandlingen av eksemet.

Hjelp til å stumpe røyken:

Å slutte å røyke er ikke lett. Nikotin er svært vanedannende. I Norge angrer mer enn fire av fem på at de begynte å røyke. De fleste starter å røyke i ung alder. Majoriteten røyker, ikke lenger fordi de velger det, men fordi de er avhengig av nikotin. Avhengighet er en psykisk og fysisk tilvenning som er utenfor ens viljestyrte kontroll. Legen kan bistå med hjelp til røykeslutt, både gjennom informasjon om teknikker og tilbud om medikamentell behandling.

Helsegevinster ved røykeslutt:


Etter:

 • 24 timer er risikoen for hjerteinfarkt lavere, CO-innholdet normalisert
 • 48 timer blir lukt og smaksevnen bedre
 • 1 år er risikoen for hjerteinfarkt halvert
 • 10 år er risikoen for å dø av lungekreft halvert

Alkohol og eksem

For mye alkohol er stressende for kroppen og kan forverre eksemet. Dessuten gir alkohol mange andre helseplager hvis inntaket er for høyt. Husk å drikke mye vann ved inntak av alkohol.

Anbefalt alkoholinntak:

Norske helsemyndigheter anbefaler følgende basert på anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO):

 • Menn bør ikke jevnlig drikke mer enn 5 alkoholenheter de dagene man drikker eller 13 pr uke
 • Kvinner bør ikke drikke mer enn 3,5 alkoholenheter de dagene man drikker eller 8 per uke

En standard alkoholenhet regnes ofte som:

 • En flaske 33cl pils (ca. 4,5 % volumprosent)
 • Et glass 12cl vin (ca. 13,5 % volumprosent)
 • Et glass 7,5cl hetvin (ca. 20 % volumprosent)
 • En drink 4cl brennevin (ca. 40% volumprosent)

Skadelige konsekvenser av for høyt alkoholinntak

Skadelig høyt alkoholinntak er en utslagsgivende faktor i mer enn 60 forskjellige sykdommer og alvorlige livshendelser.  Alvorligheten av disse øker med tiden:

 • Leversykdommer og hepatitt
 • Pankreatitt
 • Hjerte- og karsykdommer
 • Hjerneslag
 • Gastrointestinale lidelser
 • Nevrologiske lidelser
 • Hodepine
 • Hukommelsestap
 • Abstinenser
 • Kramper
 • Seksuell dysfunksjon
 • Spontanaborter
 • Kreft (lever, strupehode, bukspyttkjertel, bryst)
 • Psykiatriske lidelser (depresjon, angst)
 • Kriminalitet og juridiske problemer
 • Dårlig arbeidsevne og arbeidsledighet
 • Familiære problemer (skilsmisser, familievold, overgrep)
 • Omsorgssvikt og barnemishandling
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram