Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

De aller fleste som er plaget av atopisk eksem, opplever at det påvirker livskvaliteten og den mentale helsen i større eller mindre grad. Å skaffe seg kunnskap og innsikt gjør det lettere å håndtere den psykiske belastningen det kan være å ha en kronisk sykdom. Da er det også enklere å være åpen om sykdommen og be om støtte fra omgivelsene.

Illustrasjon: Istockphoto

Kløe og depresjon

Sykdomssymptomet kløe viser seg å være en sentral indikator på grad av psykososiale plager ved kroniske hudsykdommer. Det å ha kronisk eksem i seg selv er ikke nødvendigvis så sterkt koblet til depresjon, men grad av kløe kan bety mye. Kløe spiller en stor rolle for hvordan man har det. Pasienter som får effektiv hudbehandling kan derfor ha mindre grad av depresjonssymptomer. Det er med andre ord vel så effektivt å behandle selve sykdommen på riktig måte først, som å behandle de psykiske plagene som en psykisk sykdom i seg selv.

Kløe og selvmordstanker

Det er også vist at personer med kløe oftere opplever selvmordstanker, sammenlignet med en normalbefolkning hvor man ikke klør. Det å ha mye kløe kan være et like stort helseproblem som det å ha langvarige og kroniske smerter. Det er derfor viktig å vite at kløe og kloring kan behandles. Flere legemiddelselskaper jobber nå aktivt med å utvikle effektive kløedempende legemidler for kroniske inflammatoriske hudsykdommer.

Sykdomsdebut og livsløp

Undersøkelser viser at yngre er mer affisert av sin hudsykdom, sammenlignet med eldre med en like alvorlig hudlidelse. Tidlig sykdomsdebut påvirker viktige livsvalg som utdannelse, bosted, partner og andre ting.

Kunnskap hjelper

En tysk studie viste at tilbud om eksemskole, en tverrfaglig, spesialisert og målrettet informasjon og opplæring rundt sykdommen til pasienten, er gunstig. Tverrfaglige eksemskoler finnes ved alle universitetssykehus i Norge.

Søk hjelp

I tillegg til familie og venner finnes det alltid mulighet til å søke profesjonell hjelp til å håndtere de psykiske sidene av en kronisk hudsykdom som atopisk eksem. Fastlegen kan bidra mye med behandling av lettere psykiske lidelser i form av samtaleterapi, kognitiv terapi eller ved å tilby behandling med antidepressiva. For de fleste med hudlidelser bør fastlegen være det stedet man henvender seg.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram