Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Det finnes flere hjelpemidler for de med atopisk eksem, og i mange tilfeller har barnet ditt eller du selv krav på refusjon av utgiftene.

Rekvisisjon

Hjelpemidlene må rekvireres av lege med vedlagt uttalelse/epikrise fra spesialist i barnesykdommer, lungesykdommer, øre-nese-halssykdommer, indremedisin eller hudsykdommer. Spesialist i allmennmedisin med godkjenning til å bruke takst for allergologisk utredning kan også rekvirere hjelpemidlene for trygdens regning.

Klær

For en del med atopiske eksem kan eksemet bli verre når de har kontakt med grove tekstiler eller klær som inneholder irriterende stoffer. Noen reagerer også på ull. Bruk gjerne løst sittende klær av utvasket, lyst bomull.

Sengetøy

Det finnes også spesielle typer sengetøy som egner seg spesielt godt for atopikere som har kjent midd allergi. Til barn og ungdom under 16 år med dokumentert middallergi kan det ytes et engangsbidrag til dekning av utgifter til madrass og puteovertrekk. Trekkene må være anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Dette gjelder per i dag MiteBlock fra Sleep Scandinavia og Allergy Control fra Philips Norge.

Etablerte sengetøysforhandlere har også flere allergivennlige dyner, puter og sengetøy.

Bomullshansker

Bomullshansker kan hjelpe ved håndeksem og forhindre at man klorer seg i søvne.

Vaskemidler

Dagligvarebutikkene har flere skånsomme vaskemidler og tøymykningsmidler som er godt merket.

Opplæringspenger

Den eller de som har omsorgen for langvarig syke eller funksjonshemmede barn og som må delta på kurs, for eksempel eksemskole, eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta seg av og behandle barnet kan søke opplæringspenger. Opplæringspenger gjelder også foreldre (eller andre pårørende) som må følge barna ved behandlingsreiser på Gran Canaria. Her dekkes 2 uker av oppholdet med opplæringspenger.

Omsorgspenger

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet er sykt. Det samme gjelder dersom arbeidstakeren må være borte fra arbeidet fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk.

Også omsorgspenger kan benyttes dersom foreldre eller (andre pårørende) er med som ledsager på barnets behandlingsreise. Omsorgspenger kan da benyttes for å dekke de to siste ukene av oppholdet.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram